Artmulet

ผู้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา

สู่จิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติ

เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ชมผลงาน

สื่อต่างๆ ที่พูดถึง Artmulet

กว่า 9 ปีที่ Artmulet ได้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา ซึ่งถูกพูดถึงในสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์มากมาย

Logo ผู้จัดการ Logo สยามรัฐ Logo ข่าวสด Logo คมชัดลึก Logo ไทยรัฐ
ผลงานที่ส่งมอบแล้ว

Social Media Channels

Logo Facebook > 100,000 Followers
Logo Line > 15,000 Friends
Logo Instagram > 3,900 Followers
Logo YouTube > 300 Subscribers
Logo TikTok > 145,000 Followers

ข่าวสาร และบทความล่าสุด

โลกามหาธิบดีพรหม

วันที่ 4 ธันวาคม 2566

โลกามหาธิบดีพรหม” ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นแล้วบนผืนแผ่นดินทองของคนไทย ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา ที่ยังไม่เคยปรากฎขึ้นที่ไหนมาก่อน ด้วยการนำเอาผลงาน “มหาเทพพรหมลิขิต” ซึ่งเดิมเป็นขนาดบูชาที่มีความสูง 22 นิ้ว 16 นิ้ว และ11 นิ้ว มารังสรรค์สู่ผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

เรื่องราว ราคา

พระตรีมูรติมหาเทพ

พระตรีมูรติมหาเทพ

เรื่องราว ราคา

หนุมานครองเมือง

หนุมานครองเมือง

เรื่องราว ราคา

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

เรื่องราว ราคา

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

เรื่องราว ราคา

ครุฑรุกสวรรค์

ครุฑรุกสวรรค์

เรื่องราว ราคา

พระพิชัยสงครามสุวรรณภูมิ

พระพิชัยสงครามสุวรรณภูมิ

เรื่องราว ราคา

นารายณ์พลิกแผ่นดิน

นารายณ์พลิกแผ่นดิน

เรื่องราว ราคา

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

เรื่องราว ราคา

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

เรื่องราว ราคา

พระชัยพุทธมหานาถ

พระชัยพุทธมหานาถ

เรื่องราว ราคา

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

เรื่องราว ราคา

อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต

อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต

เรื่องราว ราคา

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

เรื่องราว ราคา

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

เรื่องราว ราคา

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

เรื่องราว ราคา

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี

เรื่องราว ราคา

เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต

เหรียญปราบอสุรินทราหู คู่ชีวิต

เรื่องราว ราคา

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

เรื่องราว ราคา

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง

เรื่องราว ราคา

พญาสุบรรณสีทันดร

พญาสุบรรณสีทันดร

เรื่องราว ราคา

มหาเทพพรหมลิขิต

มหาเทพพรหมลิขิต

เรื่องราว ราคา

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

เรื่องราว ราคา

พญาสุบรรณสีทันดร ขนาดสูง 3 นิ้ว

พญาสุบรรณสีทันดร ขนาดสูง 3 นิ้ว

เรื่องราว ราคา

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ขนาดสูง 3 นิ้ว

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ขนาดสูง 3 นิ้ว

เรื่องราว ราคา

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา ขนาดสูง 3 นิ้ว

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา ขนาดสูง 3 นิ้ว

เรื่องราว ราคา