Artmulet

ผู้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา

สู่จิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติ

เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ชมผลงาน

นารายณ์พลิกแผ่นดิน

นารายณ์พลิกแผ่นดิน

พญาสุบรรณสีทันดร ขนาดสูง 3 นิ้ว

พญาสุบรรณสีทันดร ขนาดสูง 3 นิ้ว

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

พระพุทธธรรมราชาอินทราทิตย์

พระชัยพุทธมหานาถ

พระชัยพุทธมหานาถ

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต

อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

พญาสุบรรณสีทันดร

พญาสุบรรณสีทันดร

มหาเทพพรหมลิขิต

มหาเทพพรหมลิขิต

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร