เคล็ดลับบูชาท้าวเวสสุวรรณ มั่งคั่งรับสิ้นปี 2022

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565

ท้าวเวสสุวรรณ (ท้าวเวสสวัณ) หรือที่รู้จักกันในชื่อตามศาสนาพราหมณ์คือ 'ท้าวกุเวร' ส่วนของพระพุทธศาสนาคือ 'ท้าวไพรศรพณ์ (ไพ-สบ) และในภาษาสันสกฤตคือ ไวศฺรวรฺณ โดยท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ประจำทิศเหนือ เชื่อกันว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งทรัพย์ เป็นอธิบดีแห่งอสูร มีอสูร รากษส และภูตผีปีศาจ เป็นบริวาร นอกจากนี้ ชาวจีน ยังนับถือเป็นเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภอีกด้วย

เอาใจสายมูพารู้จักเทพฮินดูที่นิยมบูชาในประเทศไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565

เทพเจ้า ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และส่งผลกับการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยแต่ละบุคคล ต่างก็มีเทพเจ้าที่เคารพนับถือแตกต่างกัน ทั้งด้วย ลัทธิ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการบูชา และหนึ่งในรูปแบบของเทพเจ้า ที่คนไทยให้ความนิยมนั้น คือเทพฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม และพระอินทร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์นั้น ต่างก็มีความแตกต่างกัน โดยจะขออธิบายได้ดังนี้