พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

โครงการจัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ งดงาม อลังการ สูงตระหง่านตระการตาเป็นที่สุด

"Artmulet ผู้รังสรรค์ผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธาสู่จิตวิญญาณแห่งมวลมนุษยชาติเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป"

โลกาธิบดีพรหม

พระพรหมผู้ลิขิตชะตาชีวิตของผู้คนทั้งหลายบนโลกนี้
ทรงสถิตเพื่อดลบันดาลให้ผู้ขอพรทั้งหลายได้สมปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดบนโลกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับท่านที่ต้องการผลงานประติมากรรมในรูปแบบของ Artmulet ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
สามารถติดต่อโดยตรงที่