AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีแดง ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้มฐานผ้านุ่งสีแดง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งลายดอกสีทองน้ำผึ้งเข้ม องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีทองน้ำผึ้ง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์แม่อุมาสีทองสัมฤทธิ์เงา องค์คเณศวรสีทองสัมฤทธิ์เงา ราชสีห์สีทองสัมฤทธิ์เงา

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์แม่อุมาสีน้ำตาลเข้ม องค์คเณศวรสีน้ำตาลเข้ม ราชสีห์สีน้ำตาลเข้ม

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

โลหะทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

โลหะทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ ผู้ประทานอำนาจแห่งเมตตาบารมี สยบอำนาจทั้งหลายในจักรวาล

พระอิศวรหรือพระศิวะนั้นทรงมีพระแม่อุมามหาเทวีเป็นอัครมเหสีคู่บารมีที่มีความงดงามยิ่งนักและมีบุตรด้วยกันสองพระองค์คือขันทกุมารผู้เป็นพี่และพิฆเนศผู้เป็นน้องซึ่งทั้งสองพี่น้องนั้นถือเป็นผู้ที่มีฤทธิ์เดชเป็นอย่างมากโดยเฉพาะองค์พิฆเนศนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาเป็นเลิศได้รับการยกย่องให้เป็นเทพแห่งความสำเร็จ ส่วนขันทกุมารนั้นถือเป็นเทพแห่งชัยชนะในการสู้รบ พระแม่อุมามหาเทวีนั้นเป็นพระมารดาผู้เป็นใหญ่และได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งความรักของชาวฮินดู ว่ากันว่าหากใครหมั่นบูชาพระองค์อย่างสม่ำเสมอ พระแม่อุมามหาเทวีก็จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น ท่านจึงได้รับความเคารพและความศรัทธาจากผู้คนทั้งหลายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการขึ้นสู่อำนาจ วาสนา บารมี มีความรักและครอบครัวที่สมบูรณ์ พระองค์จะทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ทำลายสิ่งชั่วร้าย ตลอดจนประทานบริวารและอำนาจในการปกครอง รวมไปถึงความสุขสมบูรณ์ในการครองเรือน ประทานบุตรที่เป็นคนดีเฉลียวฉลาดและเพียบพร้อมด้วยวาสนาบารมี ทรงคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์ให้คลอดง่าย ตลอดจนแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง ดังนั้นผู้มีจิตศรัทธาจึงพากันสักการะบูชาและขอพร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความรักและการขอบุตร สรุปความได้ว่าเมื่อผู้ใดเป็นผู้กระทำความดีและมีจิตศรัทธาอย่างมุ่งมั่นต่อองค์พระอิศวรและพระแม่อุมามหาเทวีแล้วไม่ว่าจะขอพรในเรื่องใดก็จะสำเร็จได้สมดังใจปรารถนาตามกำลังบุญและศรัทธาที่ได้สั่งสมไว้อย่างแน่นอน จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของอัครมเหสีแห่งมหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ผู้อยู่เหนือกาลเวลาผู้สถิต ณ เขาไกรลาสแกนกลางของจักรวาลสู่ผลงานประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีศิลปะอันงดงามสุดอลังกาล พระนาม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ ถือเป็นตัวแทนแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยอำนาจเหนืออำนาจทั้งปวงด้วยมหาบารมีแห่งความรักความอบอุ่นและพระเมตตาที่แผ่ไปทั่วทั้งจักรวาลเหนือกาลเวลา เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม ความดี มีพระเมตตาต่อทุกสรรพชีวิต เป็นต้นแบบแห่งผู้ที่อยู่เหนือเจ้าผู้ปกครองทั้งหลาย และยังทรงเป็นผู้ทำลายล้างสิ่งเลวร้ายทั้งหลายที่มีอยู่สู่ความสุขสมบูรณ์ต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งพระอัครมเหสีขององค์อิศวรมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้อยู่เหนือกาลเวลาและสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาล ในรูปแบบศิลปะไทย ที่มีพระพักตร์ยิ้มแย้มดูอิ่มเอิบและอบอุ่นด้วยความสุขจากภายในสู่ภายนอก มีพระพักตร์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาด้วยพระสิริโฉมอันงดงามอย่างยิ่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงประคององค์พิฆเนศน้อยที่ดูน่ารักสมบูรณ์และเฉลียวฉลาดเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จทั้งปวง พระหัตถ์ขวาทรงประทานพรแก่ผู้ศรัทธา ทรงภูษาอาภรณ์ลายดอกพร้อมเครื่องทรงอิสริยยศแห่งอัครมเหสีขององค์มหาเทพผู้เป็นใหญ่ในสามโลก ทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อยประทับเหนือหลังพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังอำนาจดูดุดันน่าเกรงขามอันเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจอันยิ่งใหญ่ แต่พระองค์ยังคงทรงอิริยาบถที่งดงามอ่อนช้อย ส่วนองค์พิฆเนศน้อยนั้นพระหัตถ์ขวาบนทรงดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณงามความดีทั้งปวง พระหัตถ์ซ้ายบนทรงขวานสัญลักษณ์แห่งการฟันฝ่าทำลายอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นไป พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงขนมโมทกะสัญลักษณ์แห่งความสุขและความอุดมสมบูรณ์ พระหัตถ์ขวาล่างทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทั้งหลายให้แก่ผู้ศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง ส่วนพญาราชสีห์ที่มีมัดกล้ามอันทรงพลังนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งผู้มีอำนาจบารมีอันยิ่งใหญ่ เป็นที่เกรงขามต่อศัตรูหมู่มารทั้งหลาย ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” จึงเป็นผลงานอันเกิดขึ้นจากศรัทธาอันจะนำมาซึ่งความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากผลงาน อิศวรมหากาลไกรลาสบรรพต มหาเทพองค์สูงสุดตามลัทธิไศวนิกายที่ทาง ARTMULET นั้นได้เคยจัดสร้างไว้แล้ว จากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากร อ.กฤษณะ นาพูนผล สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวแต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

งานประติมากรรม “มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.กฤษณะ นาพูนผล
ขนาดสูง 24นิ้วและ 12นิ้ว: หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบเซรามิก
ขนาดสูง 8นิ้ว: หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบจิวเวลรี่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์
จัดสร้างเป็น 3 ขนาด

1.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 21 นิ้วถึงรัศมี 24 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 18 นิ้ว
องค์คเณศวรสูง 7 นิ้ว
องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 15นิ้ว
ฐานกว้าง 11 นิ้ว ลึก 9 นิ้ว

1.1 จัดสร้าง AP ทั้งหมด 7 สี สีละ 18 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)
องค์ละ 69,900.-

1.2 จัดสร้าง ED 1 สี รวม 99 องค์
องค์ละ 55,900.- ถึง 57,900.-

2.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 10.5 นิ้วถึงรัศมี 12 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 9 นิ้ว
องค์คเณศวรสูง 3.5 นิ้ว
องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 7.5 นิ้ว
ฐานกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 4.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์
องค์ละ 26,900.- ถึง 29,900.-

3.ขนาดความสูงฐานถึงปลายชฎา 7 นิ้วถึงรัศมี 8 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงปลายชฎา 6 นิ้ว
องค์คเณศวรสูง 2.3 นิ้ว
องค์ราชสีห์ขนาดลำตัว 5 นิ้ว
ฐานกว้าง 3.6 นิ้ว ลึก 3 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 2 เนื้อ เนื้อละ 999 องค์
องค์ละ 12,900.- ถึง 15,900.-

ค่าจัดส่งขนาดสูง 24 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 8 นิ้ว และ 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 โลหะทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์ เลขสวย 27 15,900
2 โลหะทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 972 14,900
3 โลหะทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์ เลขสวย 27 13,900
4 โลหะทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 972 12,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

ขนาดสูง 12 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งลายดอกสีทองน้ำผึ้งเข้ม องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีทองน้ำผึ้ง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 29,900
2 องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งลายดอกสีทองน้ำผึ้งเข้ม องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีทองน้ำผึ้ง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขทั่วไป 81 28,900
3 องค์แม่อุมาสีทองสัมฤทธิ์เงา องค์คเณศวรสีทองสัมฤทธิ์เงา ราชสีห์สีทองสัมฤทธิ์เงา เลขสวย 18 27,900
4 องค์แม่อุมาสีทองสัมฤทธิ์เงา องค์คเณศวรสีทองสัมฤทธิ์เงา ราชสีห์สีทองสัมฤทธิ์เงา เลขทั่วไป 81 26,900
5 องค์แม่อุมาสีเขียวพาติน่า องค์คเณศวรสีเขียวพาติน่า ราชสีห์สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 27,900
6 องค์แม่อุมาสีเขียวพาติน่า องค์คเณศวรสีเขียวพาติน่า ราชสีห์สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 26,900
7 องค์แม่อุมาสีน้ำตาลเข้ม องค์คเณศวรสีน้ำตาลเข้ม ราชสีห์สีน้ำตาลเข้ม เลขสวย 18 27,900
8 องค์แม่อุมาสีน้ำตาลเข้ม องค์คเณศวรสีน้ำตาลเข้ม ราชสีห์สีน้ำตาลเข้ม เลขทั่วไป 81 26,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์

ขนาดสูง 24 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีแดง ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้มฐานผ้านุ่งสีแดง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
2 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีเหลืองเข้ม ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีเหลือง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
3 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีชมพู ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีชมพู ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
4 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีเขียว ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีเขียว ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
5 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีส้ม ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีส้ม ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
6 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีฟ้าเข้ม ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีฟ้าเข้ม ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
7 AP สีพิเศษ องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งสีลายดอกสีม่วงเข้ม ชายผ้าสีทองน้ำผึ้ง องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีม่วงเข้ม ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม เลขสวย 18 69,900
8 ED องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งลายดอกสีทองน้ำผึ้งเข้ม องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีทองน้ำผึ้ง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 57,900
9 ED องค์แม่อุมาสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงสีเข้ม ผ้านุ่งลายดอกสีทองน้ำผึ้งเข้ม องค์คเณศวรสีทองน้ำผึ้ง เครื่องทรงเข้ม ฐานผ้านุ่งสีทองน้ำผึ้ง ราชสีห์ทองน้ำผึ้ง กำไลสีเข้ม (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 18 55,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 24 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร