เขียวพระอินทร์ฐานบรอนซ์เทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

เขียวพระอินทร์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

บรอนซ์เทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

บรอนซ์เทวฤทธิ์ฐานเขียว

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

พระอินทร์ประทานพร ประทานความสุข ความสำเร็จ มั่งคั่ง มั่นคง ร่ำรวย สมปรารถนา

พระอินทร์ประทานพร เป็นตัวแทนเจ้าผู้ปกครองผู้ทรงฤทธิ์ธำรงไว้ด้วยคุณธรรมเปี่ยมด้วยพระเมตตา ผู้สร้างคุณงามความดีและความรุ่งเรืองทั้งหลาย และเป็นเทพผู้ประทานพรแก่ผู้ทำความดีที่มีจิตศรัทธาอย่างมั่นคง ในคัมภีร์ฤคเวทได้กล่าวถึงพระอินทร์ไว้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาอาชาชาติ ราชรถ ชนคาม และปศุสัตวานุสัตว์ ผู้กระทำให้มีซึ่งตะวันและกาลอรุณรุ่ง ผู้กระทำให้สายน้ำขับเคลื่อน พระอินทร์ผู้ปลดเปลื้องโศกาดูรแห่งอนาถาชน ผู้ปลดเปลื้องรัตติกาลด้วยอรุโณทัย ผู้กระทำให้ความไม่สมบูรณ์เป็นความสมบูรณ์ พระอินทร์เป็นประมุขแห่งทวยเทพ มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย

พระอินทร์ มีไพชยนต์ปราสาทเป็นที่ประทับมีอาวุธประจำกายที่ทรงพลานุภาพเป็นที่สุดคือวชิราวุธหรือวัชระ (สายฟ้า) ช้างทรงของพระอินทร์ชื่อ “ช้างเอราวัณ” ส่วนพระอาสน์ (ที่นั่ง) ของพระอินทร์นั้น มีความสำคัญมาก เมื่อใดที่เกิดร้อนขึ้นมาแสดงว่ากำลังมีผู้ขอพร เมื่อนั้นพระองค์จะลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อมาขจัดทุกข์ภัยให้หมดสิ้นไป ด้วยเมตตาบารมีที่สูงส่ง คอยปกป้องคุ้มครองผู้กระทำความดีอยู่เสมอไป

พระอินทร์ประทานพร ประทับบนบัลลังก์ทิพย์อาสน์เหนือช้างทรงเอราวัณและดอกปาริชาติในดาวดึงส์สวรรค์ ยกพระหัตถ์ขวาประทานพร ภายในอุ้งพระหัตถ์มีตาพระอินทร์ คอยสอดส่องล่วงรู้เหตุทั้งปวงประดุจดังท้าวพันตา พระหัตถ์ซ้ายถือวัชระเป็นอาวุธ อันทรงพลานุภาพเหนือกว่าอาวุธใดๆ มีไว้สำหรับฟาดฟันปัญหาและอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

สำหรับผู้ที่มีความสนใจและต้องการเก็บสะสมผลงานสุดยอดประติมากรรม พระอินทร์ประทานพร ที่มีความงดงามอลังการ ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสดีที่สุด

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารงานพุทธเทพยศิลป์อย่าง อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานและ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง Artmulet ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้วและประติมากรมากความสามารถ อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องลงตัวเป็นที่สุดเหมาะสำหรับมีไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม "พระอินทร์ประทานพร" ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

งานประติมากรรม พระอินทร์ประทานพร
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด) ถอดประกอบแยกองค์กับฐาน

มีการจัดสร้างทั้งหมด 4 สี
1.องค์และฐานสีเขียวพระอินทร์
2.องค์และฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์
3.องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์
4.องค์สีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ฐานเขียวพระอินทร์

มีทั้งหมด 3 ขนาด
คือขนาดสูง 16 นิ้ว ซึ่งถือเป็นขนาดกลาง และขนาด 9.9 นิ้ว ซึ่งถือเป็นขนาดเล็กที่ยังคงมียอดเหลืออยู่จากจำนวนการจัดสร้างเดิม ส่วนขนาดใหญ่ สูงถึงรัศมี 20 นิ้ว ทางผู้จัดสร้างได้ส่งมอบผลงานไปหมดแล้วและจะไม่มีการจัดสร้างเพิ่มอีกต่อไป

1.พระอินทร์ประทานพร ขนาดกลางสูง 16 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 16 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 14.5 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 8 นิ้ว ลึก 6.8 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 5.2 นิ้ว
หน้าตักกว้าง 4.8 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 30,900.- ถึง 33,500.-

2.พระอินทร์ประทานพร ขนาดเล็กสูง 9.9 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 9.9 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 9 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 5 นิ้ว ลึก 4.5 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 3.3 นิ้ว
หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 13,900.- ถึง 14,900.-

3.พระอินทร์ประทานพร สูง 8 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 8 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 7.3 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 4 นิ้ว ลึก 3.6 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 2.67 นิ้ว
หน้าตักกว้าง 2.4 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 13,900.- ถึง 14,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 9.9 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 8 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีเขียวพระอินทร์ เลขสวย 21 14,900
2 องค์และฐานสีเขียวพระอินทร์ เลขทั่วไป 378 13,900
3 องค์และฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขสวย 21 14,900
4 องค์และฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 378 13,900
5 องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขสวย 21 14,900
6 องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 378 13,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

ขนาดสูง 16 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีเขียวพระอินทร์ เลขสวย 27 33,500
2 องค์และฐานสีเขียวพระอินทร์ เลขทั่วไป 972 30,900
3 องค์และฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขสวย 27 33,500
4 องค์และฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 972 30,900
5 องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขสวย 27 33,500
6 องค์สีเขียวพระอินทร์ฐานสีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 972 30,900
7 องค์สีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ฐานเขียวพระอินทร์ เลขสวย 27 33,500
8 องค์สีบรอนซ์ทองเทวฤทธิ์ฐานเขียวพระอินทร์ เลขทั่วไป 972 30,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 16 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

สูง 18 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 เขียวพระอินทร์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 177 20,900
2 เงินเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 177 20,900
3 แดงทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 79 20,900
4 เหลืองทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 79 20,900
5 เขียวพระอินทร์ฐานเงิน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 22 24,500
6 เงินเทวฤทธิ์ฐานเขียว (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 22 24,500
7 เขียวพระอินทร์ฐานแดงทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 20 24,500
8 เขียวพระอินทร์ฐานเหลืองทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 20 24,500
9 เขียวพระอินทร์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
10 เนื้อบรอนซ์สัมฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
11 แดงทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
12 เหลืองทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
13 เขียวพระอินทร์ฐานเงิน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
14 เงินเทวฤทธิ์ฐานเขียว (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
15 เขียวพระอินทร์ฐานแดงทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
16 เขียวพระอินทร์ฐานเหลืองทองเทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900
17 บรอนซ์สีน้ำตาลเข้ม (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1 39,900

รูปหล่อพระอินทร์ประทานพร

สูง 9.9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 เขียวพระอินทร์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 969 13,900
2 บรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 969 13,900
3 เขียวพระอินทร์ฐานบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 969 13,900
4 บรอนซ์เทวฤทธิ์ฐานเขียว (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 969 13,900
5 เขียวพระอินทร์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 30 14,900
6 บรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 30 14,900
7 เขียวพระอินทร์ฐานบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 30 14,900
8 บรอนซ์เทวฤทธิ์ฐานเขียว (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 30 14,900

เลขสวยสำหรับรายการสูง 9.9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,59,66,77,88,89,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร