องค์ต้นแบบ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร
เทพีแห่งสายน้ำความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านที่ปรารถนา
เทวีแห่งศาสตร์และความฉลาดรอบรู้ในสรรพวิชาทั้งหลาย
 
พระสรัสวดีมหาเทวีมยุระ คือหนึ่งในสามของมหาเทวีอันยิ่งใหญ่ในลัทธิพราหมณ์-ฮินดู พระองค์ทรงเป็นพระชายาแห่งพระพรหมหนึ่งในสามมหาเทพผู้สร้างและผู้รอบรู้ในคัมภีร์พระเวททั้งหลาย ดังนั้นพระนางจึงถือได้ว่าเป็นมหาเทวีองค์แรก แม้ในคัมภีร์พระเวทรวมถึงในมหากาพย์อย่างมหาภารตะก็ได้กล่าวถึงพระสรัสวดี ไว้ว่าทรงเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดสายน้ำอันบริสุทธิ์และนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ความเจริญงอกงาม แก่มวลมนุษยชาติและบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายมาตั้งแต่ยุคบรรพกาล ต่อมาในภายหลังพระนางยังได้รับการยกย่องและยอมรับมากขึ้นในฐานะเป็นเทวีแห่งศาสตร์ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในสรรพวิชาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นด้านศิลปะในทุกแขนง ทั้งการแสดง การดนตรี การร่ายรำ ด้านอักษรศาสตร์ วรรณคดี ศิลปะการพูด การเจรจาให้ได้รับความสำเร็จ จึงถือได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านของชีวิต อีกทั้งพระองค์ยังมีนกยูงหรือมยุรเป็นพาหนะคู่กายซึ่งนกยูงนั้นเป็นสัตว์ที่มีความงดงามและเชื่อมั่นในความงามของตนเองประดุจได้ดังความดีงามความรอบรู้ในสรรพวิชาทั้งหลายจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในทุกขณะจิตอันจะนำพาความสำเร็จทั้งหลายมาสู่ตนดังนั้นผู้ที่บูชา พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร จึงเป็นผู้ที่ปรารถนาความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในความรอบรู้ในสรรพวิชาทั้งหลาย อันจะนำพาความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตอีกด้วย
 
จากเรื่องราวแห่งความเชื่อความศรัทธาของ ผู้เป็นพระชายาแห่งองค์พระพรหมมหาเทพผู้สร้างตั้งแต่ยุคบรรพกาล สู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่าที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตร บรรจง สุดอลังการ พระนาม “พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเทพีแห่งสายน้ำความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ในทุกๆ ด้านที่ปรารถนา เทวีแห่งศาสตร์และความฉลาดรอบรู้ในสรรพวิชาทั้งหลาย ในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัย มีพระพักตร์ยิ้มแย้มเล็กน้อยดูสุขุมนุ่มลึก ด้วยความเชื่อมั่นในความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในทุกอณูแห่งพระนาง และเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตามีพระสิริโฉมอันงดงามอย่างยิ่งสมกับเป็นมหาเทวีผู้ยิ่งใหญ่ สวมมงกุฎมหาเทพีมีเส้นผมยาวจรดบ่างดงามมาก สวมต้มหูทั้งสองข้าง ด้านหลังเปล่งรัศมีวงกลมโดยรอบประดุจได้ดังความรอบรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด พระหัตถ์ซ้ายและขวาด้านหน้าทรงวีนาเครื่องดนตรีที่พระองค์ทรงโปรดเป็นพลังสร้างสรรค์ศิลปะวิทยาการความรู้ความสามารถ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายให้เจริญงอกงามผลิดอกออกผลกังวาลไกลไปทั่วทุกสารทิศ พระหัตถ์ขวาหลังทรงสร้อยประคำหมายถึงการใช้สติวิเคราะห์ในสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอันนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ พระหัตถ์ซ้ายทรงคัมภีร์อันหมายถึงการนำองค์ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่ในสากลจักรวาลไปใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมในชีวิต ทรงภูษาอาภรณ์ลายดอกพร้อมเครื่องทรงอิสริยยศแห่งพระชายาขององค์พระพรหมมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ ทรงประทับยืนบนดอกบัวประดุจดังยืนอยู่บนความดีงามที่พระองค์มีอยู่เปี่ยมล้นในท่วงท่าที่งดงามอ่อนช้อยและเชื่อมั่นในพระองค์ บริเวณฐานด้านหลังมีนกยูงพาหนะคู่กายพระนางยืนอยู่บนโขดหินเหนือสายน้ำที่มีท่วงท่าและขนปีกอันสง่างาม ประดุจได้ดังความเชื่อมั่นในความงดงามแห่งคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในตัว บริเวณขอบฐานรายล้อมด้วยสร้อยมาลาอันหมายถึงความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้านของชีวิตที่พระนางทรงประทานให้แก่ผู้ที่ศรัทธาในพระองค์อย่างแท้จริง ดังนั้นผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา “พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร” จึงเป็นผลงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมด้วยเรื่องราวอันเป็นมงคลทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ในทุกด้านของชีวิต มาสู่ผู้ที่ได้มีไว้ในครอบครองและเพื่อเป็นสมบัติของวงศ์ตระกูลสืบต่อไป

โดยผลงานดังกล่าวนี้เป็นเรื่องราวอันมีความต่อเนื่องจากผลงาน มหาเทวีศรีอุมาคเณศวรราชสีห์ ที่ทาง ARTMULET ได้เคยจัดสร้างไว้แล้ว จากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง ARTMULET และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากร อ.สุชาติ แซ่จิว สองศิลปินที่สามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างงดงามสุดอลังการอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยงดงามพริ้วไหวดูสุขุมนุ่มลึก แต่ทรงพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่เกินคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม “พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร” ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้
และภาพที่เห็นในครั้งนี้เป็นภาพองค์ตัวอย่างปั้นด้วยขี้ผึ้งก่อนนำไปหล่อเป็นโลหะ ขนาดความสูง 24 นิ้ว ครับ
 
งานประติมากรรม “พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร”
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ขนาดสูง 24 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (ทองสัมฤทธิ์)
ขนาดสูง 12 นิ้วและ 8 นิ้ว : หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ (ทองสัมฤทธิ์) งานหล่อแบบจิวเวลรี่
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์
วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
 
“พระแม่สรัสวดีมหาเทวีมยุร” จัดสร้างเป็น 3 ขนาด
ซึ่งขณะนี้ทั้ง 3 ขนาดดังนี้ครับ
1.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 22 นิ้วถึงรัศมี 24 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงมงกุฎ 20 นิ้ว
ฐานวงกลมกว้าง 8 นิ้ว
จัดสร้าง AP ทั้งหมด 4 สี สีละ 18 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)
เปิดให้สั่งจององค์ละ 69,900.-
 
2.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 12 นิ้วถึงรัศมี 13 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงมงกุฎ 11 นิ้ว
ฐานวงกลมกว้าง 4.4 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด  4 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 26,900.- ถึง 29,900.-
 
3.ขนาดความสูงฐานถึงมงกุฎ 8 นิ้ว ถึงรัศมี 8.8 นิ้ว
องค์มหาเทวีสูงถึงมงกุฎ 7.3 นิ้ว
ฐานวงกลมกว้าง 2.9 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด  4 สี สีละ 99 องค์
เปิดให้สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 15,900.-
 
ค่าจัดส่งขนาดสูง 24 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 12 นิ้ว และ 8 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง
 
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2567 เป็นต้นไป
หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

ขนาดสูง 24 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีน้ำตาลมหาเทวี เลขสวย 18 69,900
2 AP สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 69,900
3 AP สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 69,900
4 AP สีทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 18 69,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 24 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

ขนาดสูง 13 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีน้ำตาลมหาเทวี เลขสวย 18 29,900
2 สีน้ำตาลมหาเทวี เลขทั่วไป 81 26,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 29,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 26,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 29,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 26,900
7 สีทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 18 29,900
8 สีทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 81 26,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 13 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

พระสรัสวดีมหาเทวีมยุร

ขนาดสูง 8.8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีน้ำตาลมหาเทวี เลขสวย 18 15,900
2 สีน้ำตาลมหาเทวี เลขทั่วไป 81 12,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 15,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 12,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 15,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 12,900
7 สีทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 18 15,900
8 สีทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 81 12,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8.8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร