สีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีน้ำตาลเข้มขลัง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี
สิงห์หนึ่ง วัดขุนอินทประมูล
พระประจำตระกูล
ภายในบรรจุแผ่นยันต์มหามงคลจักรวาล
มหายันต์แห่งโชคลาภ หนุนชะตา เสริมบารมี
ประติมากร อ.สุชาติ แซ่จิว
เลือกหมายเลขประจำองค์พระได้

หากจะกล่าวถึงบรรดาศิลปะแห่งพระพุทธรูปในแต่ละยุคสมัยนั้น เริ่มจากพระพุทธรูปศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนมาถึงพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์นั้น พระพุทธรูปหนึ่งในสุดยอดปรารถนาของบรรดานักสะสมพระพุทธรูปพระบูชาแล้ว อันดับหนึ่ง ต้องยกให้กับพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์หนึ่ง ศิลปะล้านนา โดยเฉพาะหากเป็นพระเก่าอายุถึงยุคสมัยแล้ว ราคาเช่าบูชาต้องว่ากันนับหลายล้านบาททีเดียว ดังนั้น พระเชียงแสนสิงห์หนึ่งจึงมักตกอยู่ในครอบครองของบรรดานักสะสมผู้มากด้วยบารมีและฐานะทางสังคมโดยส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์งดงาม พระอุระอวบอิ่มสมบูรณ์ ดุจดังพญาราชสีห์ สื่อความหมายถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ทั้งอำนาจ วาสนา บารมี และยังเป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในยุคสมัยนั้นด้วย

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง มีที่มาจากเรื่องราวในครั้งอดีตสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อครั้งขุนอินทประมูลคหบดี เป็นนายอากรเก็บภาษี ผู้บูรณะพระนอนองค์ใหญ่ที่สร้างมาแต่ครั้งสมัยพระยาเลอไทแห่งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในครั้งนั้นขุนอินทประมูลได้ถูกกล่าวหาว่ายักยอกเงินภาษีอากรของทางราชการ มาบูรณะพระนอน แต่ขุนอินทประมูลยืนยันว่าเงินที่นำมาบูรณะพระนอนนั้นเป็นเงินที่ตนได้เก็บสะสมมาตั้งแต่ครั้งเริ่มรับราชการหาใช่เงินที่ยักยอกมาดังที่ถูกกล่าวหา แต่ทางการกับคาดคั้นด้วยการโบยตี โดยหวังให้ขุนอินทประมูลยอมจำนนรับสารภาพ แต่ขุนอินทประมูล ผู้มีหัวใจสิงห์ ยอมตายไม่ยอมให้พระพุทธศาสนาต้องมามัวหมองเพราะคำกล่าวหานั้น ครั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงทราบถึงความเด็ดเดี่ยวในศรัทธาอันแรงกล้าของขุนอินทประมูลที่มีต่อพระพุทธศาสนา จึงได้ทรงพระราชทานทองคำประดับพระเกศมาลาองค์พระพุทธไสยาสน์ และทรงพระราชทานพระนามใหม่เป็น "พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล" ต่อมาในยุคแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 5 มาถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้ทรงเสด็จฯ มาสักการะ พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูลองค์นี้อยู่เรื่อยมา ดั้งนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติ ตลอดจนเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของขุนอินทประมูล คหบดีผู้มีหัวใจสิงห์ จึงนำมาสู่แนวคิดในการจัดสร้างพระพุทธรูปขนาดบูชาในแบบสิงห์หนึ่ง เปรียบดังหัวใจสิงห์ของขุนอินทประมูล โดยพระพุทธรูปที่จัดสร้างขึ้นในครั้งนี้ จะต้องมีความสง่างาม สมบูรณ์ ทรงคุณค่า และสืบสานงานพุทธศิลป์ตามแบบยุคสมัยเดิมในแบบพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งแท้ๆ ถูกต้องตามพุทธลักษณะ ที่มีความประณีต วิจิตร บรรจงในทุกขั้นตอนของการจัดสร้าง เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินและมอบให้ผู้มีจิตศรัทธาในโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมและเสนาสนะภายในวัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง ทางคณะกรรมการโครงการ โดย อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารด้านงานพุทธศิลป์ จึงมอบหมายให้ อ.สุชาติ แซ่จิว ประติมากร ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานปั้นพระพุทธรูปแบบคลาสสิกที่กำลังโด่งดังอยู่ ณ เวลานี้ เป็นผู้รังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ให้มีความงดงามวิจิตรบรรจง ในรูปแบบของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ยุคต้น ขึ้นมาใหม่ในลักษณะประติมากรรมลอยตัว มีพุทธศิลป์คล้ายกับพระพุทธรูปแบบปาละของอินเดีย คือมีพุทธลักษณะพระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูมหรือลูกแก้ว ขมวดพระเกศาใหญ่ พระพักตร์กลม อมยิ้ม พระหนุเป็นปม พระวรกายอวบอ้วน พระอุระนูน ชายจีวรเหนือพระอังสาซ้ายสั้น ปลายเป็นลายเขี้ยวตะขาบ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร แลเห็นฝ่าพระบาททั้งสองข้าง ฐานมีกลีบบัวคว่ำ บัวหงายมีเกสรบัวประกอบ บนฐานหกเหลี่ยมอันเป็นรูปแบบของพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งยุคต้นโดยแท้

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง ภายในบรรจุแผ่นยันต์มหามงคลจักรวาล มหายันต์แห่งโชคลาภ ผ่านพิธีสวดนพเคราะห์ หนุนดวงชะตา เสริมบารมี อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ร่ำรวย รุ่งเรืองทั้งอำนาจ วาสนา บารมี เหมาะสำหรับเป็นพระประจำตระกูล เพื่อเป็นมรดกสืบต่อมายังลูกหลานสืบไป

รายการจัดสร้าง

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง


จัดสร้าง 2 ขนาด
ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ฐานชั้นล่างกว้าง 13 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว สูง 15 นิ้ว
ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว ฐานชั้นล่างกว้าง 5.8 นิ้ว ลึก 3.1 นิ้ว สูง 6.7 นิ้ว

จัดสร้างเป็นเนื้อโลหะ 2 ชนิด คือ
งานโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย
หล่อโดยโรงหล่อเอเชีย ไฟน์อาร์ต
และงานโลหะทองชนวน
หล่อโดยโรงหล่อพุทธศิลป์ล้านนา
จัดสร้างทั้งหมด 6 สี

รายการเนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย หมายเลข 1-9

1.องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก
จำนวนจัดสร้าง: 9 องค์
ราคาจอง: 26,900.-

2.องค์และฐานสีทองขัดเงา
จำนวนจัดสร้าง: 9 องค์
ราคาจอง: 26,900.-

3.องค์สีทองขัดเงาฐานพาติน่าแดง
จำนวนจัดสร้าง: 9 องค์
ราคาจอง: 26,900.-

4.องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าแดง
จำนวนจัดสร้าง: 9 องค์
ราคาจอง: 26,900.-

5.องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าดำ
จำนวนจัดสร้าง: 9 องค์
ราคาจอง: 26,900.-

รายการเนื้อโลหะทองชนวน (รายการที่ 6-10)

6.องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก
จำนวนจัดสร้าง: 99 องค์
ราคาจอง: 15,900.-

7.องค์และฐานสีทองขัดเงา
จำนวนจัดสร้าง: 99 องค์
ราคาจอง: 15,900.-

8.องค์สีทองขัดเงาฐานแดง
จำนวนจัดสร้าง: 99 องค์
ราคาจอง: 15,900.-

9.องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าแดง
จำนวนจัดสร้าง: 99 องค์
ราคาจอง: 15,900.-

10.องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานสีจีวร
จำนวนจัดสร้าง: 99 องค์
ราคาจอง: 15,900.-

เนื้อโลหะทองชนวน เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99
ราคาจอง 17,900 บาท

ค่าจัดส่ง 300 บาทต่อ 1 องค์ รับที่วัดไม่มีค่าส่ง

สำหรับกำหนดการวันเวลาในการจัดพิธีพุทธาภิเษก จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหล่อขัดแต่งเก็บแก้งานให้สวยงามเป็นหลัก

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง

ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 21 9,999
2 สีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 378 9,999
3 สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์ เลขสวย 21 9,999
4 สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์ เลขทั่วไป 378 9,999
5 สีน้ำตาลเข้มขลัง เลขสวย 21 9,999
6 สีน้ำตาลเข้มขลัง เลขทั่วไป 378 9,999

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระพุทธสิงหอินทราชาบดี สิงห์หนึ่ง

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 30,900
2 องค์และฐานสีทองขัดเงา (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 30,900
3 องค์สีทองขัดเงาฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 30,900
4 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 30,900
5 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 30,900
6 องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 20,900
7 องค์และฐานสีทองขัดเงา (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 20,900
8 องค์สีทองขัดเงาฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 20,900
9 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 20,900
10 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานสีจีวร (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 20,900
11 องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 18,500
12 องค์สีทองขัดเงาฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 18,500
13 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานแดง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 18,500
14 องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานสีจีวร (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 18,500

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร