องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล ก้าวหน้ามหามงคลสู่ชีวิตนิรมิตความรุ่งเรืองสู่ตระกูล

ย้อนสู่อดีตราว 700 ปีล่วงมาแล้ว หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงสิ้นพระชนม์ พระยาเลอไทพระราชโอรสได้ทรงเสวยพระราชสมบัติปกครองแผ่นดินสุโขทัยเรื่อยมากระทั่งในปีพุทธศักราช 1843 ท่านจึงได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคพร้อมกับเหล่าข้าราชบริพาร เพื่อไปยังวัดเขาสมอคอนแห่งเมืองละโว้หลังจากเสร็จภารกิจแล้วจึงได้เสด็จกลับไปยังกรุงสุโขทัยระหว่างทางขบวนเรือพระที่นั่งได้ล่องเข้าสู่ลำน้ำในเขตหมู่บ้านบางพลับ(ตำบลอินทประมูล ในปัจจุบัน) ซึ่งขณะนั้นใกล้เวลาพลบค่ำจึงไม่เหมาะกับการเดินทาง ท่านจึงทรงสั่งให้ประทับแรม ณ บริเวณริมน้ำ ในคืนนั้นเองพระองค์ทรงพระสุบินนิมิตว่า ทรงเห็นดวงแก้วสุกสว่างไสวลอยขึ้นเหนือที่บรรทมของพระองค์ไปยังทิศตะวันออก เมื่อทรงตื่นจากบรรทมจึงทรงให้ปุโรหิตทำนายพระสุบินนิมิต ปุโรหิตได้กราบบังคมทูลว่า พระสุบินนิมิตนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี อันดวงแก้วสุกสว่างที่เห็นในฝันนั้น อาจเป็นพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงปาฏิหาริย์ให้พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทราบความว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในสมัยแห่งพระองค์ จึงสมควรจะสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ได้เคยเสด็จมาประทับค้างแรมยังสถานที่แห่งนี้ พระองค์จึงทรงมีดำริให้สร้าง พระพุทธไสยาสน์ แบบก่ออิฐถือปูนขึ้นและทรงมีพระมหากรุณาโปรดให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในมหากุศลครั้งนี้ด้วย โดยใช้เวลาในการจัดสร้างทั้งสิ้น 6 เดือนจึงแล้วเสร็จและพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธไสยาสน์ลือไทนฤมิต” ต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้พระราชทานพระนามใหม่เป็น "พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงขุนอินทประมูล นายอากรผู้บูรณะพระนอนองค์นี้ด้วยดวงจิตแห่งศรัทธาอันแรงกล้าเป็นที่เลื่องลือในรัชสมัยของพระองค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตอันเป็นจุดเริ่มต้นของวัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง จึงได้มอบให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นผู้วางแนวทางในการจัดสร้างพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย แท้ๆ ที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง ขึ้นมาใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ในครั้งนี้จึงได้ทำการจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางลีลาอันถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระสุโขทัยที่จะขาดเสียมิได้ เพื่อมอบให้แด่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและเสนาสนะ วัดขุนอินทประมูลรวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ ที่มีความงดงามอ่อนช้อยตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์รูปไข่ พระศอก้มเอียงมาทางซ้ายเล็กน้อย พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ไม่มีไรพระศก พระองค์อ่อนช้อยงามสง่า มีจีวรบางๆ แนบติดพระวรกาย ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวามีชายสังฆาฏิพับพาดอยู่เหนือพระอังสาซ้าย ห้อยลงมาด้านหน้าจรดพระนาภี พระรัศมีเป็นรูปเปลวสะบัดต่อขึ้นไปจากพระเกศมาลา อันเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา นิ้วพระหัตถ์เป็นแบบธรรมชาติ คือปลายนิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน พุทธลักษณะก้าวไปข้างหน้า ประดิษฐานบนฐานเชิงบัวชั้นบนเป็นแบบกลีบบัวซ้อนกันสองชั้น ฐานชั้นล่างแบบฐานสิงห์ที่ให้ความงดงามลงตัวเป็นที่สุด

รายการจัดสร้าง

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย
จัดสร้าง 3 ขนาด ดังนี้

1. ขนาดความสูง 23 นิ้ว (จากฐานถึงยอดพระเกศ) (ปิดจอง)
องค์สูง 18 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว ฐานชั้นล่างสูง 5 นิ้ว กว้าง 6.5 นิ้ว ฐานชั้นบน กว้าง 4.5 นิ้ว
จัดสร้างรายการพิเศษ AP องค์กับฐานคนละสี รวม 6 รายการ รายการละ 9 องค์ และจัดสร้างรายการหลัก ED องค์และฐานสีเดียวกัน รวม 3 รายการ รายการละ 99 องค์

2. ขนาดความสูง 14 นิ้ว (จากฐานถึงยอดพระเกศ)
องค์สูง 11 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว ฐานชั้นล่างสูง 3 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว ฐานชั้นบน กว้าง 2.8 นิ้ว
จัดสร้างรายการหลัก องค์และฐานสีเดียวกัน รวม 3 รายการ รายการละ 399 องค์

3. ขนาดความสูง 8 นิ้ว (จากฐานถึงยอดพระเกศ)
องค์สูง 6.3 นิ้ว กว้าง 1.7 นิ้ว ฐานชั้นล่างสูง 1.7 นิ้ว กว้าง 2.3 นิ้ว ฐานชั้นบน กว้าง 1.6 นิ้ว

ค่าจัดส่งขนาดสูง 23 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 14 นิ้ว 200 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 8 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

ขนาด 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 21 13,900
2 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 378 12,900
3 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขสวย 21 13,900
4 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขทั่วไป 378 12,900
5 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ เลขสวย 21 13,900
6 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ เลขทั่วไป 378 12,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาด 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

ความสูง 14 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 17,500
2 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 17,500
3 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 17,500
4 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500
5 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500
6 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500

เลขสวยสำหรับรายการความสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

ความสูง 23 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
2 องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
3 องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
4 องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
5 องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
6 องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 36,900
7 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 33,500
8 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 33,500
9 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 33,500
10 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 35,900
11 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 35,900
12 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 35,900

เลขสวยสำหรับรายการความสูง 23 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร