AP องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองน้ำผึ่ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

“พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล” อันเป็นผลงานศิลปะในรูปแบบงานประติมากรรมอันเกิดขึ้นจากความศรัทธาในความงดงามของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หนึ่งใน “พระพุทธรูปชุดสุดยอดมหาไตรภาคี” พระพุทธรูปองค์นี้เกิดขึ้นจากความศรัทธาและปฏิปทาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนาในอันที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดบูชาที่มีความงดงามเป็นที่สุดในแต่ละยุคสมัย ซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธสิงหอินทราชาบดีหรือพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งซึ่งถือเป็นที่สุดในความงามของพระพุทธรูปในแบบศิลปะล้านนา และพระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคลเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอ่อนช้อยโดดเด่นเป็นที่กล่าวขานและรู้จักกันดีในบรรดานักสะสมพระพุทธรูปทั้งหลาย สำหรับพระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามในพุทธลักษณะที่ดูเข้มขลัง ก่อให้เกิดสติและความมั่นคงในอารมณ์ พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ถือเป็นสุดยอดแห่งงานศิลปะพระพุทธรูปยุคคลาสสิกทั้งสามสมัย

สำหรับพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยจะมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ก็มีลักษณะในบางรายละเอียดแตกต่างกันทำให้มีการจำแนกพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัยออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้ พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ่, พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดกำแพงเพชร, พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดพระพุทธชินราช, พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดพิษณุโลก, พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดเบ็ดเตล็ด หรือ หมวดวัดตะกวน

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ ที่มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ไม่มีไรพระศก พระองค์ค่อนข้างอ่อนช้อยงามสง่า มีจีวรบางๆ แนบติดพระวรกาย ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวามีชายสังฆาฏิพับพาดอยู่เหนือพระอังสาซ้าย ห้อยลงมาด้านหน้าจรดพระนาภี พระรัศมีเป็นรูปเปลวต่อขึ้นไปจากพระเกศมาลา อันเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา นิ้วพระหัตถ์เป็นแบบธรรมชาติ คือปลายนิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน
พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล ถือกำเนิดขึ้นบนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองศิลปะสุโขทัยที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งสมัยพระยาเลอไทพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสุโขทัย ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตอันเป็นจุดเริ่มต้นของวัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง จึงได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการในการจัดสร้างพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแท้ๆ ที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง ขึ้นมาใหม่ เพื่อมอบให้แด่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล รวมทั้งเพื่อมีไว้เป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา เพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล เหมาะสำหรับมีไว้บูชาเป็นพระประจำตระกูล เพื่อเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานสืบไป

รายการจัดสร้าง

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : Artmulet
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก : วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

จัดสร้าง 2 ขนาดดังนี้

1.ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว องค์กับฐานแยกได้
ขนาดองค์พระสูง 13 นิ้ว ฐานชั้นล่างถึงปลายพระเกศ สูง 18 นิ้ว
ฐานกว้าง 12.5 นิ้ว ฐานลึก 8.5 นิ้ว ฐานสูง 5.2 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 26,900.- ถึง 29,900.- (ปิดจองแล้ว)

2.ขนาดหน้าตักกว้าง 5.9 นิ้ว องค์กับฐานแยกได้
ขนาดองค์พระสูง 8.5 นิ้ว ฐานชั้นล่างถึงปลายพระเกศ สูง 11.8 นิ้ว
ฐานกว้าง 8.2 นิ้ว ฐานลึก 5.6 นิ้ว ฐานสูง 3.4 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 15,900.- ถึง 18,500.-

ครั้งนี้เปิดให้จองขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้วเท่านั้น และมีทั้งหมด 3 สี จัดสร้างสีละ 399 องค์ คือ สีทองน้ำผึ้ง,
สีทองบรอนซ์ด้าน, สีน้ำตาลดำ (ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิดรับจองทุกรายการแล้ว)

ค่าจัดส่งขนาด 5.9 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
2 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
3 AP องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
4 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
5 AP องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
6 AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
7 องค์และฐานสีทองน้ำผึ่ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
8 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
9 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
10 องค์และฐานสีทองน้ำผึ่ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500
11 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

พระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคล

ขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500
2 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500
3 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 18,500
4 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 15,900
5 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 15,900
6 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 15,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร