AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลดำ เครื่องทรงและฐานทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลแดงเครื่องทรงและฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ ผู้ทรงระงับเหตุเภทภัยและนำพาสมบัติจักรพรรดิมาสู่ชีวิต

จากตำนานเกี่ยวกับท้าวมหาชมพูบดีสูตร ในสุตตันตปิฎก กล่าวไว้ว่าท้าวมหาชมพูบดีเป็นกษัตริย์พระองค์หนึ่งแห่งนครปัญจาลราชและมีของวิเศษคู่กายคือฉลองพระบาทประดับอัญมณีเมื่อสวมใส่แล้วจะเหาะได้ มีพระขรรค์วิเศษและศรวิเศษ ด้วยบุญญาธิการของพระองค์จึงมีกษัตริย์ถึงร้อยเอ็ดหัวเมืองมายอมสวามิภักดิ์เป็นเมืองขึ้น วันหนึ่งท้าวมหาชมพูบดีได้เสด็จเหาะผ่านไปเห็นปราสาทพระเจ้าพิมพิสารที่มีความงดงาม เกิดไม่พอพระทัยจึงคิดจะทําลาย แต่ก็ไม่สามารถทำลายปราสาทนั้นได้ จึงส่งของวิเศษทั้งสองมาเพื่อหมายจะทำร้ายพระเจ้าพิมพิสาร จนพระเจ้าพิมพิสารต้องหนีไปขอพึ่งพระบารมีของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงเห็นว่าท้าวมหาชมพูบดีสามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้จึงให้พระอินทร์ไปเชิญท้าวมหาชมพูบดีมาเฝ้า ซึ่งต้องใช้กําลังบังคับจนท้าวมหาชมพูบดียอมเดินทางมา พระพุทธเจ้าได้เนรมิตเมืองให้มีความวิจิตรงดงามตระการตา เมื่อท้าวมหาชมพูบดีเสด็จมาถึง พระพุทธเจ้าก็ให้มาฆสามเณรไปเชิญท้าวมหาชมพูบดีเสด็จพระราชดําเนินเข้าเมืองด้วยเท้า ซึ่งมาฆสามเณรก็ใช้อิทธิฤทธิ์ทําให้ท้าวมหาชมพูบดีต้องลงจากหลังช้างและเดินเท้าเข้าเมืองมา จึงเห็นว่าเมืองของพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่งดงามอลังการกว่าเมืองของตน และเมื่อได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ซึ่งขณะนั้นทรงเนรมิตพระองค์ด้วยภูษาอาภรณ์ทรงเครื่องใหญ่ในแบบพระมหาจักรพรรดิราชที่ยิ่งใหญ่อลังการเหนือกว่ากษัตริย์ใดๆที่ท้าวมหาชมพูบดีได้เคยพบเห็นมา เมื่อท้าวมหาชมพูบดีเห็นดังนั้นจึงเกิดความเลื่อมใสและลดทิฐิมานะของตนลงได้ จากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมโปรดท้าวมหาชมพูบดีพร้อมกับกษัตริย์ทั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองที่ติดตามมาทุกคนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุและบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้น

อีกตำนานพุทธประวัติอันเกี่ยวกับปางห้ามสมุทรนั้นมีที่มาจากในครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงขอประทับแรมอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิล (ฤษี ผู้บูชาไฟ) ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสของประชาชนในแคว้นมคธ พระองค์ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์นานัปการเพื่อทรมาน ฤษีอุรุเวลกัสสปะให้คลายความพยศลง ในครั้งที่น้ำท่วม พระองค์ทรงทำปาฏิหาริย์ห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมที่มีน้ำเป็นกำแพง พวกเหล่าชฎิลพายเรือมาดู เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอานุภาพของพระพุทธองค์ จึงได้ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
จากตำนานความเชื่อและความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานประติมากรรมอันล้ำค่าด้วยพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่อย่างมหาจักรพรรดิอยู่ในอริยาบทหงายพระหัตถ์ทั้งสองตั้งขึ้นเสมอกับพระอุระ ตามตำราพระพุทธรูปไทยสมัยรัตนโกสินทร์ใช้เรียกปางห้ามสมุทร ประดับเครื่องทรงอันประกอบด้วย มหามงกุฎทรงสูง กรรเจียกจร กระหนกเหน็บ กรองศอ พาหุรัด ทับทรวง ทองพระกร พระธำมรงค์สวมทุกพระองคุลี กงจักร สังฆาฏิ สังวาล ผ้าคาดเอว สายรัดพระองค์ ปั้นเหน่ง สุวรรณกระถอบ ชายไหว ชายแครง ทองพระบาท ฉลองพระบาทเชิงงอน พระภูษาที่มีลวดลายงดงามอลังการวิจิตรบรรจง ศิลปะรัตนโกสินทร์แบบร่วมสมัยที่มีความอลังการเป็นที่สุด

ด้วยมูลเหตุดังกล่าวนี้ Artmulet นำโดย อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงาน และ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์สังคมและการเมือง ที่ปรึกษาโครงการ และคณะกรรม การวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง จึงมีมติเห็นตรงกันว่า สมควรให้มีการจัดสร้าง “พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ” ขึ้นมาเพื่อระงับเหตุเภพภัยทั้งหลายและนำพาความเป็นสิริมงคลสู่สมบัติจักรพรรดิแก่ผู้ที่จะนำพระพุทธปฏิมากรองค์นี้ไปสักการะบูชาโดยถวายพระนามตามชัยภูมิถิ่นกำเนิดว่า “พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากจิตรกรเอกชื่อดัง อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และอ.สุชาติ แซ่จิว บรมครูด้านประติมากรชื่อดัง เป็นผู้รังสรรค์ปั้นแต่งพระพุทธปฏิมากรองค์ต้นแบบนี้ ด้วยความประณีต วิจิตรบรรจง งดงาม ตระการตาและอลังการเป็นที่สุด ทั้งนี้เพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าแด่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

ดังนั้น “พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ” จึงถือได้ว่าเป็นพระพุทธปฏิมากรที่ทรงคุณค่าเป็นที่สุดในทุกๆ ด้าน สมควรอย่างยิ่งที่ต้องมีไว้เป็นพระประจำตัว ประจำบ้าน ประจำตระกูลเพื่อระงับเหตุเภพภัยและให้ผู้ที่สักการะบูชาเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสู่สมบัติจักรพรรดิสมดังปารถนา เป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานในวันข้างหน้า และเพื่อมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

จัดสร้าง 2 ขนาด ดังนี้

1.ขนาดความสูง 25 นิ้ว /62.5 ซม.
ฐานชั้นล่างถึงยอดพระเกศสูง 25นิ้ว /62ซม.
พระบาทถึงยอดพระเกศสูง 20นิ้ว /60ซม.
ฐานชั้นล่างถึงฐานรองพระบาทสูง 4นิ้ว /10 ซม.
ฐานชั้นล่างกว้าง 6.8นิ้ว /17 ซม.

2.ขนาดความสูง 14 นิ้ว / 35 ซม.
ฐานชั้นล่างถึงยอดพระเกศสูง 14 นิ้ว / 35 ซม.
พระบาทถึงยอดพระเกศสูง 12 นิ้ว / 30 ซม.
ฐานชั้นล่างถึงฐานรองพระบาทสูง 2 นิ้ว /5 ซม.
ฐานชั้นล่างกว้าง 4 นิ้ว /10 ซม.

ขนาดความสูง 25 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมดเพียงขนาดละ 45 องค์เท่านั้น
จัดสร้างเฉพาะ AP สีพิเศษ สีละ 9 องค์ (มีเฉพาะหมายเลขมหามงคล)
ทั้งหมด 5 สี ดังนี้

1. AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน

2. AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง

3. AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ

4. AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลดำ เครื่องทรงและฐานทองน้ำผึ้ง

5. AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลแดง เครื่องทรงและฐานสีทองน้ำผึ้ง

ขนาดความสูง 14 นิ้ว จัดสร้างสีละ 99 องค์

1. สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน

2. สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง

3. สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ

ขนาดสูง 25 นิ้ว สั่งจององค์ละ 49,900.-
ขนาดสูง 14 นิ้ว สั่งจององค์ละ 28,900.- เลขมหามงคลองค์ละ 29,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 25 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 14 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

ขนาดสูง 25 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 9 49,900
2 AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง เลขสวย 9 49,900
3 AP สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ เลขสวย 9 49,900
4 AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลดำ เครื่องทรงและฐานทองน้ำผึ้ง เลขสวย 9 49,900
5 AP สีพิเศษ องค์พระสีน้ำตาลแดงเครื่องทรงและฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 9 49,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 25 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

พระพุทธมหาจักรพรรดิอมรรัตนศรีสุวรรณภูมิ

ขนาดสูง 14 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 29,900
2 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 28,900
3 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง เลขสวย 18 29,900
4 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลแดง เลขทั่วไป 81 28,900
5 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ เลขสวย 18 29,900
6 สีพิเศษ องค์พระและเครื่องทรงสีทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานน้ำตาลดำ เลขทั่วไป 81 28,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร