AP องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีน้ำตาลดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานสีเขียวพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีน้ำตาลเข้มขลัง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

พระพุทธรูปองค์นี้เกิดขึ้นจากความศรัทธาและปฏิปทาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธ ศาสนาในการที่จะสร้างพระพุทธรูปขนาดบูชาที่มีความงดงามเป็นที่สุดในแต่ละยุคสมัยเพื่อไว้เป็นเครื่องเจริญสติต่อบรรดาสาธุชนทั้งหลาย โดยที่ผ่านมานั้นได้เริ่มสร้างพระพุทธสิงหอินทราชาบดีหรือพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่งซึ่งถือเป็นที่สุดในความงามของพระพุทธรูปในแบบศิลปะล้านนา ต่อมาได้สร้างพระพุทธราชานฤมิตมิ่งมงคลพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามอ่อนช้อยโดดเด่นเป็นที่กล่าวขานและรู้จักกันดีในบรรดานักสะสมพระพุทธรูปทั้งหลาย และขณะนี้ได้มีการจัดสร้างพระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปศิลปะอู่ทอง ที่ได้รับการกล่าวขานถึงความงดงามในพุทธลักษณะที่ดูเข้มขลัง ก่อให้เกิดสติและความมั่นคงในอารมณ์ พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ถือเป็น “พระพุทธรูปชุดสุดยอดมหาไตรภาคี” ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งงานศิลปะพระพุทธรูปยุคคลาสสิกทั้งสามสมัย

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองยุคกลาง ที่ถือกำเนิดขึ้น ณ ดินแดนทุ่งโพธิ์ทอง อันเป็นที่ตั้งของวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ในปัจจุบันและเป็นที่ประดิษฐานองค์ “พระพุทธไสยาสน์ลือไทยนฤมิต” ตั้งแต่ครั้งสมัยสุโขทัย และต่อมาได้รับพระราชทานพระนามใหม่โดยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็น “พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล” เพื่อเป็นการตอบแทนศรัทธาอันแรงกล้าของขุนอินทประมูลที่มีต่อพระพุทธศาสนา ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และอุดมสมบูรณ์เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ จึงเป็นที่มาแห่งพระนามพระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดสร้างพระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ พระพุทธรูปศิลปะอู่ทองแท้ๆ ที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล ไว้สำหรับเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอู่ทองยุคกลาง ที่มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์ค่อนข้างเหลี่ยม พระขนงเป็นรูปปีกกา มีแถบไรพระศกเป็นเส้นคั่นระหว่างพระเกศากับพระนลาฎ ขมวดพระเกศาเล็กเป็นหนามขนุนอย่างชัดเจน พระอุษณีเป็นต่อมกลมเสมอ พระรัศมีเป็นรูปเปลวแบบแข็งกระด้าง พระองค์ค่อนข้างแข็งดูงามสง่าซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของพระอู่ทองที่ดี ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิเป็นแถบยาวจรดพระนาภีปลายเป็นเขี้ยวตะขาบ นิ้วพระหัตถ์แข็งและเป็นแบบธรรมชาติ คือปลายนิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน นั่งขัดสมาธิราบบนฐานสำเภาอันมีที่มาจากเรือสำเภาเก้าเสาของแม่ทัพเจิ้งเหอ มหาขันที ซำปอกง แห่งกองเรือมหาสมบัติจักรพรรดิแดนมังกร เมื่อครั้งนำกองเรือมหาสมบัติอันยิ่งใหญ่มาค้าขายขยายอิทธิพลทางการค้าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของชาวไทยเชื้อสายจีนในเวลาต่อมา

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูล เพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบต่อไปยังลูกหลานในภายหน้า

รายการจัดสร้าง

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก : วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

จัดสร้างเป็น 3 ขนาดดังนี้
1. ขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว
ขนาดองค์พระสูง 12.8 นิ้ว ฐานชั้นล่างถึงปลายพระเกศสูง 15 นิ้ว
ฐานกว้าง 11.4 นิ้ว ฐานลึก 6.2 นิ้ว ฐานสูง 2.4 นิ้ว ฐานล่างสุดกว้าง 11.4 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 30,900.- ถึง 34,500.- (ปิดจองแล้ว)

2.ขนาดหน้าตักกว้าง 5.9 นิ้ว
ขนาดองค์พระสูง 8.4 นิ้ว ฐานชั้นล่างถึงปลายพระเกศ สูง 9.9 นิ้ว
ฐานกว้าง 7.5 นิ้ว ฐานลึก 4 นิ้ว ฐานสูง 1.6 นิ้ว ฐานล่างสุดกว้าง 7.5 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 14,900.- ถึง 15,900.-

3.ขนาดหน้าตักกว้าง 4 นิ้ว
ขนาดองค์พระสูง 5.8 นิ้ว ฐานชั้นล่างถึงปลายพระเกศ สูง 6.8 นิ้ว
ฐานกว้าง 5.2 นิ้ว ฐานลึก 2.8 นิ้ว ฐานสูง 1.2 นิ้ว ฐานล่างสุดกว้าง 5.2 นิ้ว

ครั้งนี้เปิดให้จองขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้วเท่านั้น และมีทั้งหมด 4 สี จัดสร้างสีละ 399 องค์ คือ สีทองน้ำผึ้ง,
สีบรอนซ์ด้าน, สีน้ำตาลดำ และสีเขียวพาติน่า (ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ปิดรับจองทุกรายการแล้ว)

ค่าจัดส่งขนาด 5.9 นิ้ว 200 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

ขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 21 9,999
2 สีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 378 9,999
3 สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์ เลขสวย 21 9,999
4 สีทองบรอนซ์สัมฤทธิ์ เลขทั่วไป 378 9,999
5 สีน้ำตาลเข้มขลัง เลขสวย 21 9,999
6 สีน้ำตาลเข้มขลัง เลขทั่วไป 378 9,999

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 4 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

ขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 14,900
2 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 14,900
3 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 14,900
4 องค์และฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 378 14,900
5 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 15,900
6 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 15,900
7 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 15,900
8 องค์และฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 21 15,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 5.9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

พระพุทธญาณมุนีอู่ทองสุวรรณภูมิ

ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
2 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
3 AP องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
4 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
5 AP องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
6 AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 34,500
7 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
8 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
9 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
10 องค์และฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 30,900
11 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500
12 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500
13 องค์และฐานสีน้ำตาลดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500
14 องค์และฐานสีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 33,500

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร