เนื้อทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

เนื้อทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ขนาดสูง 3 นิ้ว

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ขจัดอุปสรรคปัญหานำพาผู้ศรัทธาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ งดงามเหนือคำบรรยาย

“คเนศวรมหาเทวะ” หรือผู้คนส่วนใหญ่มักเรียก พระพิฆเนศ เป็นบุตรขององค์ศิวะมหาเทพหรือพระอิศวร มหาเทพผู้เป็นใหญ่สูงสุดตามศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ลัทธิไศวะนิกาย และพระแม่อุมาเทวี พระมารดา เป็นอนุชาของพระขันธกุมาร ครั้งหนึ่งพระแม่อุมาเทวี ได้นำเอาผลมะม่วงมาถวายแด่องค์พระศิวะมหาเทพผลหนึ่ง แต่ปรากฏว่าลูกทั้งสองคือ พระพิฆเนศและพระขันธกุมาร ต่างก็ต้องการที่จะเสวยมะม่วงผลนี้ด้วยเช่นกัน องค์ศิวะมหาเทพจึงได้ถือเอาโอกาสนี้ทดสอบภูมิปัญญาของลูกทั้งสอง โดยได้กล่าวขึ้นว่าเจ้าทั้งสองหากแม้นใครสามารถเดินทางรอบโลกได้ถึงเจ็ดรอบและกลับสู่วิมานแห่งนี้ได้ก่อนผู้นั้นจึงจะได้เป็นเจ้าของมะม่วงผลนี้ ฝ่ายพระขันธกุมารเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่รอช้า รีบทรงนกยูงพาหนะคู่กายตระเวนรอบโลกทันที ฝ่ายพระพิฆเนศแทนที่จะเอาอย่าง กลับเดินประทักษิณารอบองค์พระศิวะมหาเทพผู้เป็นบิดาและพระแม่อุมาผู้เป็นมารดาของพระองค์จนครบเจ็ดรอบ แล้วจึงกล่าวขึ้นว่า..."ข้าแต่พระบิดา พระองค์คือจักรวาล และจักรวาลคือพระองค์ พระองค์ผู้สร้างโลก พระองค์ทั้งสองทรงเป็นบิดาและมารดาจึงเปรียบได้ดังเป็นโลกแห่งข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทำประทักษิณาต่อพระองค์ทั้งสองเจ็ดรอบ ถือว่าได้กุศลเท่ากับเดินทางรอบโลกเจ็ดรอบ" องค์ศิวะมหาเทพได้ยินเช่นนั้นก็มีความยินดีในคำตอบเป็นอย่างยิ่งและกล่าวชื่นชมในสติปัญญาขององค์พระพิฆเนศว่า "เจ้าเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมและมีสติปัญญาเป็นที่สุด สิ่งที่เจ้าได้กล่าวมานั้นเป็นจริงทั้งสิ้น ถ้าผู้ใดได้มีปัญญาเป็นคุณสมบัติติดตัว แม้เมื่อโชคร้ายมาถึง ความโชคร้ายนั้นย่อมถูกกำจัดสิ้นด้วยปัญญา" และจึงได้มอบมะม่วงผลนั้นให้กับองค์พระพิฆเนศในทันที

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านองค์คเนศวรมหาเทวะในลักษณะก้าวเดินรอบโลกขณะที่พระพักตร์ดูมีความสุขและกำลังใช้งวงดูดขนมโมทกะ ส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือถ้วยขนมโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดปรานเปรียบดังความสุขความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต พระหัตถ์ขวาถืองาและผลมะม่วงเปรียบดังการมีสติปัญญาอันแหลมคมสามารถแทงทะลุปัญหานำพาสู่ความสำเร็จทั้งปวงมาสู่ตน พระหัตถ์ซ้ายด้านบนถือเชือกบ่วงสำหรับคล้องใจผู้คนทั้งหลายให้เป็นที่รักที่เชื่อถือและศรัทธา พระหัตถ์ขวาบนถือขวานอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไป พระรัศมีด้านบนมีความโชติช่วงสว่างไสวและแหลมคมแทงทะลุปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายได้หมดสิ้นพระรัศมีด้านหลังตรงกลางเป็นตัวอักขระโอมอันศักดิ์สิทธิ์เป็นคำบูชามหาเทพในที่นี้เปรียบดังองค์ศิวะมหาเทพอันเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลล้อมรอบด้วยเส้นประทักษิณา ถัดลงมาเป็นพระนามแห่งองค์คเนศวรมหาเทวะ รายล้อมด้วยลวดลายแห่งอากาศธาตุอันเป็นสุญญตาคือความว่างอันเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาบารมี สำหรับด้านล่างที่เป็นส่วนของฐานนั้นชั้นบนประกอบด้วยดาวโลกที่มีหนูมุสิกะอันเป็นผู้ศรัทธาในองค์คเนศวรมหาเทวะกำลังนั่งขบเคี้ยวขนมโมทกะที่พระองค์ทรงประทานให้ดุจดังผู้คนทั้งหลายที่มีศรัทธาต่อองค์คเนศวรมหาเทวะจะได้รับความสุขสมบูรณ์บนพื้นโลกใบนี้ บริเวณรอบโลกมีเปลวรัศมีแห่งอากาศธาตุรายล้อมอยู่รอบด้านเปรียบดังสุญญตาคือความว่างอันนำมาสู่ปัญญาบารมี รอบฐานประกอบด้วยดวงดาวนพเคราะห์ทั้งหลายตามหลักโหราศาสตร์ ประกอบด้วยดาวอาทิตย์ ดาวจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ราหู เกตุ และ มฤตยู อันหมายถึงการหนุนชะตาเสริมบารมี ขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้นนำพาความสำเร็จมาสู่ผู้ศรัทธาในทุกดวงชะตาราศีเกิด

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดจากผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารงานพุทธศิลป์และเทวศิลป์อย่าง อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานและ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง ARTMULET ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรมากความสามารถ อ.กฤษณะ นาพูลผล โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวการย่างก้าวที่ต่อเนื่องลงตัวเหนือคำบรรยาย เหมาะสำหรับมีไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

งานประติมากรรม คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี องค์นี้เป็นการย่อขนาดจากผลงานต้นแบบ
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.กฤษณะ นาพูลผล
งานหล่อจิวเวลรี่ โลหะบรอนซ์ (สำริด)
พิธีอธิฐานจิตเดี่ยวโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม

ผลงานคเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี อยู่ในกล่องบรรจุภัณฑ์อย่างดีเหมาะสำหรับมอบไว้เป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่ผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างแท้จริง

จัดสร้างขนาดความสูงจากฐานล่างถึงปลายรัศมี 3 นิ้ว
หล่อด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์ 3 ชนิดคือ

1.เนื้อทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์ จัดสร้าง 599 องค์
สั่งจององค์ละ 4,900.- (ส่งฟรี)

2.เนื้อทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์ จัดสร้าง 999 องค์
สั่งจององค์ละ 3,900.- (ส่งฟรี)

3.เนื้อทองระฆัง จัดสร้าง 2,999 องค์
สั่งจององค์ละ 2,900.- (ส่งฟรี)

ทั้ง 3 รายการส่งฟรี ไม่มีค่าจัดส่ง
กรณีต้องการรับที่วัดสามารถรับที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งภายในเดือนตุลาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีอธิฐานจิตเดี่ยวโดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คเนศวรมหาเทวะ ปัญญาบารมี ขนาดสูง 3 นิ้ว

ขนาดสูง 3 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 เนื้อทองบรอนซ์เงินเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 599 4,900
2 เนื้อทองบรอนซ์น้ำผึ้งเทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 999 3,900
3 เนื้อทองระฆัง เลขทั่วไป 2999 2,900

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร