สีพิเศษ ทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีทองน้ำผึ้ง 4 สีไล่เฉดสี ฐานน้ำตาลแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED สีทองน้ำผึ้งทูโทนไล่เฉดสี

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองบรอนซ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

มหาเทพพรหมลิขิต

การกำเนิดพระพรหมในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า เมื่อพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เทพยดา พระราชา พราหมณ์ปุโรหิต พระโยคี พระฤาษี ชีพราหมณ์ พระภิกษุสามเณรผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความเพียรและศรัทธาปรารถนาการหลุดพ้นจากกิเลส จึงตั้งใจบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานอย่างสม่ำเสมอ จนสำเร็จฌานตามลำดับจนบรรลุแล้ว เมื่อสิ้นอายุขัยจะไปเกิดยังเทวโลกและพรหมโลก ครั้นเมื่อไปเกิดยังพรหมโลกแล้วจะพบแต่ความสุขสงบตราบสิ้นอายุขัยของพระพรหม

ในทางพราหมณ์ฮินดูนั้นเชื่อกันว่า ท้าวมหาพรหม คือผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทำลาย มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และมีอานุภาพมากมายนานับประการ การสร้างเทวรูปของท้าวมหาพรหมณ์ มักนิยมสร้างสี่หน้าแปดกร ทรงถือของที่ต่างกัน คนไทยที่มีความศรัทธาจะเชื่อว่าท้าวมหาพรหมเป็นผู้กำหนดชีวิตมนุษย์ให้เป็นไปต่างๆ นานา เรียกกันว่า “พรหมลิขิต” สามารถกำหนดหรือบันดาลความเป็นไปของชีวิตมนุษย์ได้

จากความเชื่อความศรัทธาสู่งานประติมากรรมล้ำค่า “มหาพรหมเทพลิขิต” อันเป็นงานประติมากรรมศิลปะไทยร่วมสมัย มีลักษณะย่างก้าวสู่แผ่นดินใหม่ยุคศิวิไลซ์ พระพักตร์ทั้งสี่ดูเข้มขลัง แต่ทรงไว้ซึ่งความเมตตา ด้านหลังมีประภามณฑล พระกรทั้งแปด ทรงถือของอันมีความหมายทั้งหลายดังนี้
- ทรงจักร หมายถึง การตัดกิเลสตัณหาให้พ้นจากความเสื่อมทั้งหลาย
- ทรงสังข์ หมายถึง ความมีชื่อเสียงที่ดีงามกังวาลไปทั้ง 4 ทิศ
- ทรงคทา หมายถึง ความตั้งมั่นอยู่บนคุณธรรมความดี
- ทรงคันฉ่อง หมายถึง การนำพาความเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายมาสู่ตน
- ทรงสร้อยประคำ หมายถึง การใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา
- ทรงคัมภีร์ หมายถึง การค้นหาองค์ความรู้ใหม่อันเป็นต้นกำเนิดแห่งปัญญา
- ทรงตรีศูล หมายถึง การลิขิตและดลบันดาลให้สมปรารถนา
- พระกรขวาทรงผายออก หมายถึง ทรงประทานพรให้ประสบแต่ความสำเร็จ
ประทับบนฐานทรงกลม 3 ชั้น ฐานชั้นบนประดับลวดลายบัวคว่ำบัวหงายอยู่รายรอบ ฐานชั้นที่สองประกอบด้วยลายดอกรักร้อยอยู่รายรอบฐาน มีกนกสามด้าน ด้านหน้าปรากฎสัญลักษณ์รูปหงส์พาหนะแห่งมหาพรหมเทพลิขิต ฐานชั้นล่างรายรอบด้วยลายประจำยามทั้งสี่ทิศ มหาพรหมเทพลิขิตองค์นี้เป็นงานประติมากรรมที่ดูแล้วงดงามอลังการเป็นอย่างมากดุจองค์มหาพรหมเทพจำแลงแปลงมา

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากแนวคิดของ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานและ ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการแห่ง Artmulet ผ่านจิตรกรเอก อ.เกรียงกมล นาคบางแก้วและประติมากรมากความสามารถอย่าง อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งประณีต วิจิตร บรรจง งดงามอลังการโดดเด่นไม่เป็นสองรองใคร ด้วยลีลาเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องลงตัวเป็นที่สุดเหมาะสำหรับมีไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบต่อไปยังลูกหลานและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม มหาพรหมเทพลิขิต ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

งานประติมากรรม มหาเทพพรหมลิขิต
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)

มีการจัดสร้างทั้งหมด 3 สี
1.สีพิเศษทองน้ำผึ้งทูโทน
2.สีทองบรอนซ์
3.สีทองน้ำผึ้ง
มีทั้งหมด 4 ขนาด และครั้งนี้มีการจัดสร้างเพียง 2 ขนาด เท่านั้น คือขนาดสูง 16 นิ้ว ซึ่งถือเป็นขนาดกลาง และขนาด 11 นิ้ว ซึ่งถือเป็นขนาดเล็กที่ยังคงมียอดเหลืออยู่จากจำนวนการจัดสร้างเดิม ส่วนขนาดใหญ่ สูงถึงรัศมี 23 นิ้ว ทางผู้จัดสร้างได้ส่งมอบผลงานไปหมดแล้วและจะไม่มีการจัดสร้างเพิ่มอีกต่อไป

มหาพรหมเทพลิขิต
1.ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดมงกุฎ 22 นิ้ว
ถึงรัศมี 23 นิ้ว กว้าง 11 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง 6 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 37,900.- ถึง 49,500.- (ปิดจองแล้ว)

2.ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดมงกุฎ 16 นิ้ว
ถึงรัศมี 16.5 นิ้ว กว้าง 8 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง 4 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 30,900.- ถึง 35,900.-

3.ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดมงกุฎ 11 นิ้ว
ถึงรัศมี 11.5 นิ้ว กว้าง 5.5 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 3 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 13,900.- ถึง 14,900.-

4.ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดมงกุฎ 8 นิ้ว
ถึงรัศมี 8.4 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน 2.2 นิ้ว

ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 11 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

มหาเทพพรหมลิขิต

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ ทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 21 16,900
2 สีพิเศษ ทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 378 15,900
3 สีทองบรอนซ์ เลขสวย 21 14,900
4 สีทองบรอนซ์ เลขทั่วไป 378 13,900
5 สีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 21 14,900
6 สีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 378 13,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

มหาเทพพรหมลิขิต

ขนาดสูง 22 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีทองน้ำผึ้ง 4 สีไล่เฉดสี ฐานน้ำตาลแดง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 10 49,500
2 AP สีทองน้ำผึ้ง 4 สีไล่เฉดสี ฐานน้ำตาลแดง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 9 45,900
3 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทนไล่เฉดสี (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 20 41,500
4 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทนไล่เฉดสี (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 179 37,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 22 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

มหาเทพพรหมลิขิต

ขนาดสูง 16 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ ทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 27 35,900
2 สีพิเศษ ทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 972 33,500
3 สีทองบรอนซ์ เลขสวย 27 33,500
4 สีทองบรอนซ์ เลขทั่วไป 972 30,900
5 สีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 27 33,500
6 สีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 972 30,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 16 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

มหาเทพพรหมลิขิต

ขนาดสูง 11 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 14,900
2 สีทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 13,900
3 สีทองบรอนซ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 14,900
4 สีทองบรอนซ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 13,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 11 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร