AP สีพิเศษ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED สีเขียวพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

นารายณ์ทรงเมืองอนันตนาคราช ถือเป็นตัวแทนแห่งเจ้าผู้ปกครองผู้มากด้วยบารมีโดยสมบูรณ์ เปี่ยมด้วยพระเมตตาคุณธรรม ความดีงาม มีความเฉลียวฉลาด เป็นผู้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา อันเป็นคุณสมบัติอันควรค่าแก่การเป็นต้นแบบแห่งผู้ปกครองอย่างแท้จริง อีกทั้งยังทรงมีเทวานุภาพในการขจัดหมู่มารและสิ่งชั่วร้ายทั้งหลาย เป็นที่เคารพสักการะบูชามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน ส่วนพญาอนันตนาคราชนั้น ถือเป็นราชาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่ในบาดาลนครและเกษียรสมุทร และยังเชื่อกันว่าเป็นอีกร่างหนึ่งขององค์พระนารายณ์ที่อวตารมาเป็นพญานาคราชผู้มีหน้าที่คอยรองรับแผ่นดิน และเป็นผู้ที่จะพ่นไฟทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อก่อกำเนิดสิ่งใหม่ทั้งยังทรงเป็นเทพบัลลังก์แห่งพระนารายณ์ พญาอนันตนาคราชนั้นเป็นพญานาคผู้เลื่องชื่อในเรื่องของฤทธิ์เดช อำนาจ และบารมี โดยเฉพาะตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าพญาอนันตนาคราชเป็นที่สุดแห่งพญานาคทั้งปวง เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งหลาย มีพลังอำนาจ มากด้วยบารมี และเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดุจดังนามอันยิ่งใหญ่ “พญาอนันตนาคราช” นั่นเอง

จากตำนานแห่งความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งองค์พระนารายณ์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ขณะทรงครองเมืองเหนือมหาปราสาท พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงตรีสัญลักษณ์แห่งผู้เป็นใหญ่เหนือผู้อื่นใดในสามโลก พระหัตถ์ซ้ายทรงคฑาครุฑสัญลักษณ์แห่งผู้ทรงฤทธิ์อำนาจในการบัญชาการทั้งหลาย พระหัตถ์ขวาบนทรงจักรสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไปข้างหน้าลบล้างสิ่งชั่วร้ายสร้างคุณธรรมความดี พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์สัญลักษณ์แห่งการมีชื่อเสียงในคุณธรรมความดีงามที่ปรากฏไปทั้งสามโลก มีองค์พญาอนันตนาคราชผู้เป็นราชาเหนือพญานาคทั้งปวงทรงเป็นบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ให้พระองค์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งสายน้ำแห่งเกษียรสมุทรอันเป็นน้ำอมฤตที่จะนำพาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมาสู่วงศ์ตระกูลสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม "นารายณ์ทรงเมืองอนันตนาคราช" ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

งานประติมากรรม นารายณ์ทรงเมืองอนันตนาคราช
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : Artmulet
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

ทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สัมฤทธิ์)
ถอดประกอบ 3 ชิ้น จัดทำเป็น 3 สี มี 3 ขนาด คือ

1.ขนาดความสูง ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 27 นิ้ว
หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 7.5 นิ้ว
ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 42,500.- ถึง 52,900.- (ปิดจองแล้ว)

2.ขนาดความสูง ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 16 นิ้ว
หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 4.5 นิ้ว
ฐานกว้าง 8 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 34,900.- ถึง 37,900.-

3.ขนาดความสูง ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 12 นิ้ว
หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 3.3 นิ้ว
ฐานกว้าง 6.2 นิ้ว ลึก 4.4 นิ้ว
สั่งจององค์ละ 19,900.- ถึง 20,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 27 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

ขนาดสูง 27 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 52,900
2 AP สีพิเศษ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 49,500
3 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 45,900
4 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 42,500
5 ED สีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 45,900
6 ED สีเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 42,500

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 27 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

ขนาดสูง 16 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ เลขสวย 27 37,900
2 สีพิเศษ เลขทั่วไป 972 34,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 27 37,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 972 34,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 27 37,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 972 34,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 16 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

นารายณ์ทรงเมือง อนันตนาคราช

ขนาดสูง 12 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ เลขสวย 27 20,900
2 สีพิเศษ เลขทั่วไป 972 19,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 27 20,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 972 19,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 27 20,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 972 19,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร