AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระและองค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระและองค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระน้ำตาลดำ องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระพาติน่าสนิมเขียว องค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระพาติน่าดำและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพาติน่าเขียวดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระชัยพุทธมหานาถ

พระชัยพุทธมหานาถ เจริญด้วยอายุ วัณโณ สุขัง พลัง เจริญด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล งดงามอลังการด้วยศิลปะขอมบายน

”พระชัยพุทธมหานาถ” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง อันเป็นงานประติมากรรมศิลปะบายนหรือเรียกว่าศิลปะขอมที่มีความต่อเนื่องมาจากงานพระพุทธรูปในชุด “มหาไตรภาคี” และพระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล อันประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปสุโขทัยและพระพุทธรูปอู่ทอง ดังนั้นจึงขาดเสียไม่ได้ถึงพระพุทธรูปในแบบศิลปะขอมและในบรรดาพระพุทธรูปในแบบขอมนั้น “พระชัยพุทธมหานาถ” เป็นพระพุทธรูปนาคปรกที่มีพญานาค ๗ เศียรและมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ดูแลรักษาและปกป้องนครวัดให้เจริญรุ่งเรือง ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมและมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แห่งอาณาจักรขอมมีการระบุว่าทรงสร้างพระชัยพุทธมหานาถส่งไปตามหัวเมืองขึ้น ๒๓ หัวเมือง เพื่อสักการะบูชารวมทั้งเมืองละโวทยปุระหรือละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบันด้วย ปัจจุบันพระชัยพุทธมหานาถองค์ที่มีความสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากแล้ว ทางวัดขุนอินทประมูลจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ติดต่อกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งวัดขุนอินทประมูลนั้นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดสร้าง“พระชัยพุทธมหานาถ” พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอมที่มีการประยุกต์เรื่องราวอันสื่อความหมายถึงอาณาจักรอันเป็นที่มาของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ และต้องมีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล ไว้สำหรับเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

พระชัยพุทธมหานาถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะขอม มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรเบิกโพลง พระขนงเป็นรูปปีกกา สวมเครื่องทรงแบบเทวรูป อันได้แก่กระบังหน้า รัดเกล้า และกุณฑล พระวรกายครองจีวรและเครื่องทรง ประทับเหนือเมืองนครวัดอันเป็นต้นกำเนิด พระชัยพุทธมหานาถ จนมาถึงเมืองละโว้ เศียรนาคมี ๗ เศียร เศียรกลางใหญ่ที่สุด เศียรด้านข้างหันเข้าหาเศียรกลาง หางของพญานาคม้วนเข้าหากันพันรอบเมืองประดุจดังคอยระวังป้องกันรักษาทั้งอายุ วัณโณ สุขัง พลังและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ผู้สักการะบูชา พระชัยพุทธมหานาถ ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูล เพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้า

รายการจัดสร้าง

พระชัยพุทธมหานาถ
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)
พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก : วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม พระพุทธชัยมหานาถในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

พระพุทธชัยมหานาถ เป็นงานประติมากรรมแบบถอดประกอบ 3 ชิ้น จัดทำขึ้นเป็น 4 ขนาด คือ

1. ขนาดความสูง 27 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 27 นิ้ว หน้าตักองค์พระ 9 นิ้ว สูง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 9 สีๆละ 9 องค์

2. ขนาดความสูง 16 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 16 นิ้ว หน้าตักองค์พระกว้าง 5.4 นิ้ว สูง 6.6 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 99 องค์

3. ขนาดความสูง 12 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 12 นิ้ว หน้าตักองค์พระ กว้าง 4 นิ้ว สูง 4.9 นิ้ว ฐานกว้าง 6.2 นิ้ว ลึก 4.4 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 999 องค์

4. ขนาดความสูง 7 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 7 นิ้ว หน้าตักองค์พระ กว้าง 2.5 นิ้ว สูง 3.1 นิ้ว ฐานกว้าง 3.9 นิ้ว ลึก 2.8 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 599 องค์

ค่าจัดส่งขนาด 27 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์ ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์ ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์ กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

พระชัยพุทธมหานาถ

ขนาดสูง 7 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 23 18,900
2 สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 576 17,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 23 16,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 576 15,900
5 สีเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 23 16,900
6 สีเขียวพาติน่าดำ เลขทั่วไป 576 15,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 7 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555

พระชัยพุทธมหานาถ

ขนาดสูง 27 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระและองค์พญานาคเขียวทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
2 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
3 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคเขียวทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
4 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระและองค์พญานาคน้ำตาลทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
5 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
6 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระน้ำตาลดำ องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
7 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
8 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระพาติน่าสนิมเขียว องค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900
9 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระพาติน่าดำและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 9 49,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 27 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

พระชัยพุทธมหานาถ

ขนาดสูง 16 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 18 37,900
2 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 81 34,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 37,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 34,900
5 สีพาติน่าเขียวดำ เลขสวย 18 37,900
6 สีพาติน่าเขียวดำ เลขทั่วไป 81 34,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 16 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

พระชัยพุทธมหานาถ

ขนาดสูง 12 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 20,900
2 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 19,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 20,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 19,900
5 สีเขียวพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 20,900
6 สีเขียวพาติน่าดำ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 19,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร