AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระและองค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระและองค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระน้ำตาลดำ องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระพาติน่าสนิมเขียว องค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระพาติน่าดำและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพาติน่าเขียวดำ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

พระชัยพุทธมหานาถ

พระชัยพุทธมหานาถ เจริญด้วยอายุ วัณโณ สุขัง พลัง เจริญด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล งดงามอลังการด้วยศิลปะขอมบายน

”พระชัยพุทธมหานาถ” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง อันเป็นงานประติมากรรมศิลปะบายนหรือเรียกว่าศิลปะขอมที่มีความต่อเนื่องมาจากงานพระพุทธรูปในชุด “มหาไตรภาคี” และพระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล อันประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปสุโขทัยและพระพุทธรูปอู่ทอง ดังนั้นจึงขาดเสียไม่ได้ถึงพระพุทธรูปในแบบศิลปะขอมและในบรรดาพระพุทธรูปในแบบขอมนั้น “พระชัยพุทธมหานาถ” เป็นพระพุทธรูปนาคปรกที่มีพญานาค ๗ เศียรและมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ดูแลรักษาและปกป้องนครวัดให้เจริญรุ่งเรือง ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมและมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แห่งอาณาจักรขอมมีการระบุว่าทรงสร้างพระชัยพุทธมหานาถส่งไปตามหัวเมืองขึ้น ๒๓ หัวเมือง เพื่อสักการะบูชารวมทั้งเมืองละโวทยปุระหรือละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบันด้วย ปัจจุบันพระชัยพุทธมหานาถองค์ที่มีความสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากแล้ว ทางวัดขุนอินทประมูลจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ติดต่อกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งวัดขุนอินทประมูลนั้นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดสร้าง“พระชัยพุทธมหานาถ” พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอมที่มีการประยุกต์เรื่องราวอันสื่อความหมายถึงอาณาจักรอันเป็นที่มาของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ และต้องมีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล ไว้สำหรับเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

พระชัยพุทธมหานาถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะขอม มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรเบิกโพลง พระขนงเป็นรูปปีกกา สวมเครื่องทรงแบบเทวรูป อันได้แก่กระบังหน้า รัดเกล้า และกุณฑล พระวรกายครองจีวรและเครื่องทรง ประทับเหนือเมืองนครวัดอันเป็นต้นกำเนิด พระชัยพุทธมหานาถ จนมาถึงเมืองละโว้ เศียรนาคมี ๗ เศียร เศียรกลางใหญ่ที่สุด เศียรด้านข้างหันเข้าหาเศียรกลาง หางของพญานาคม้วนเข้าหากันพันรอบเมืองประดุจดังคอยระวังป้องกันรักษาทั้งอายุ วัณโณ สุขัง พลังและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ผู้สักการะบูชา พระชัยพุทธมหานาถ ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูล เพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้า

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม พระพุทธชัยมหานาถในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ

พระพุทธชัยมหานาถ เป็นงานประติมากรรมแบบถอดประกอบ 3 ชิ้น จัดทำขึ้นเป็น 3 ขนาด คือ

1. ขนาดความสูง 27 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 27 นิ้ว หน้าตักองค์พระกว้าง 9 นิ้ว สูง 11 นิ้ว ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 9 สีๆละ 9 องค์

2. ขนาดความสูง 16 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 16 นิ้ว หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 5.4 นิ้ว สูง 6.6 นิ้ว ฐานกว้าง 8 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 99 องค์

3. ขนาดความสูง 12 นิ้ว ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 12 นิ้ว หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 4 นิ้ว สูง 4.9 นิ้ว ฐานกว้าง 6.2 นิ้ว ลึก 4.4 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 999 องค์

ค่าจัดส่งขนาด 27 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์ ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์ ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์ กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

กำหนดเปิดจอง: 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 65 ขนาด 27 นิ้วเปิดจองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับขนาด 16 นิ้ว และ 12 นิ้วจะเปิดจองจนกว่าจะหมด

รายการจองในรอบนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายมิถุนายน 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหล่อขัดแต่งเก็บแก้งานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยเป็นหลัก
**งานองค์และสีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบตัวอย่างสีที่เห็นในภาพอยู่บ้างเนื่องจากงานประติมากรรมทุกรายการเป็นงานทำด้วยมือ ทำทีละองค์ผ่านขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งกระบวนการการขัดแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดของงานโดยเฉพาะงานสีอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นงานแต่ละองค์จึงมีความสวยงามและมีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถือเป็นคุณลักษณะพิเศษของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์

ขนาดสูง 27 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระและองค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
2 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
3 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
4 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระและองค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
5 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
6 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระน้ำตาลดำ องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
7 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 9 49,900
8 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระพาติน่าสนิมเขียว องค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 9 49,900
9 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระพาติน่าดำและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 9 49,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 27 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9

ขนาดสูง 16 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 18 37,900
2 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 81 34,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 37,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 34,900
5 สีพาติน่าเขียวดำ เลขสวย 18 37,900
6 สีพาติน่าเขียวดำ เลขทั่วไป 81 34,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 16 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

ขนาดสูง 12 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 27 20,900
2 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 972 19,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 27 20,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 972 19,900
5 สีเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 27 20,900
6 สีเขียวพาติน่าดำ เลขทั่วไป 972 19,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร