สีพิเศษ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีบรอนซ์เทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษชุบเงิน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีน้ำตาลเข้มขลัง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

เนื้อสัมฤทธิ์เงิน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

เนื้อสัมฤทธิ์ทอง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

เนื้อเงินบริสุทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีม่วงนารายณ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีแดงพญาสุบรรณ

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีเขียวอนันตนาคราช

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีดำพระเวท

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช
3 ประสานแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
สู่อำนาจ วาสนา บารมี ทรัพย์สิน บริวาร

Artmulet ขอนำเสนอผลงานประติมากรรมองค์สำคัญที่ผู้คนทั้งหลายไม่เคยได้พบเห็นมาก่อน มีความเกี่ยวข้องกับมหาเทพองค์สูงสุดเหนือกว่าเทพองค์ใดในจักรวาล เป็นผู้ปกปักรักษาทุกสรรพสิ่ง ผู้ประทานความรุ่งเรือง ก้าวหน้า มั่นคง สมบูรณ์ด้วยอำนาจ วาสนา บารมี เป็นหนึ่งในตรีมูรติและยังสามารถอวตารเป็นเทพองค์อื่นได้อีกมากมาย อันหมายถึง “พระนารายณ์” ชื่อที่คนไทยคุ้นกันดีอยู่แล้ว พระนารายณ์นั้นเวลาท่านจะเสด็จไปในที่ต่างๆ ก็จะมีพญาครุฑหรือพญาสุบรรณ ทำหน้าที่เป็นพาหนะให้ แต่หากไม่มีภารกิจอันใดแล้วพระองค์จะบรรทมอยู่ในเกษียรสมุทรโดยมีพญาอนันตนาคราชทำหน้าที่เป็นบัลลังก์ให้ ทั้งพญาครุฑและพญาอนันตนาคราชนั้น เป็นพี่น้องต่างมารดากันและต่างก็เป็นผู้มีฤทธิ์เดชไม่แพ้กัน

พญาครุฑนั้นถือเป็นพญาแห่งนกทั้งมวล และเป็นพาหนะของพระนารายณ์ อาศัยอยู่ ณ วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี ได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งวัชระหรือสายฟ้าของพระอินทร์ จะทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ขนปีกของครุฑหลุดร่วงลงเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ครุฑมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ" อันหมายถึง "ผู้มีปีกอันวิเศษงดงามทรงพลัง" ครุฑมีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาแหลมคม อ่อนน้อมถ่อมตน ในมหากาพย์อย่างมหาภารตะนั้นเล่าว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคแต่ต่อมาภายหลังเกิดมีความขัดแย้งกันจึงกลายเป็นศัตรูกัน

ส่วนพญาอนันตนาคราชนั้น ถือเป็นราชาแห่งพญานาคผู้เป็นใหญ่ในนครบาดาลและเกษียรสมุทร และยังเชื่อกันว่าเป็นอีกร่างหนึ่งขององค์พระนารายณ์ ที่อวตารมาเป็นพญานาคราชผู้มีหน้าที่คอยรองรับแผ่นดิน และเป็นผู้ที่จะพ่นไฟทำลายล้างสิ่งชั่วร้ายเพื่อก่อกำเนิดสิ่งใหม่ทั้งยังทรงเป็นเทพบัลลังก์แห่งพระนารายณ์ พญาอนันตนาคราชนั้น เป็นพญานาคผู้เลื่องชื่อในเรื่องของฤทธิ์เดช อำนาจ และบารมี โดยเฉพาะตามคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ถือว่าพญาอนันตนาคราช นั้นเป็นที่สุดแห่งพญานาคทั้งปวง เป็นที่เคารพสักการะของผู้คนทั้งหลาย มีพลังอำนาจ มากด้วยบารมี และเป็นที่ยอมรับมากที่สุด ดุจดังนามอันยิ่งใหญ่ “พญาอนันตนาคราช” นั่นเอง

จากตำนานแห่งความเชื่อความศรัทธาสู่การรังสรรค์ผลงานด้านจิตรกรรมและประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งองค์พระนารายณ์มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ขณะทรงพญาสุบรรณและพญาอนันตนาคราช พระหัตถ์ซ้ายของพระองค์ทรงตรีสัญลักษณ์แห่งผู้เป็นใหญ่เหนือผู้อื่นใดในสามโลก พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์สัญลักษณ์แห่งผู้ทรงฤทธิ์อำนาจในการบัญชาการทั้งหลาย พระหัตถ์ขวาบนทรงจักรสัญลักษณ์แห่งการเคลื่อนไปข้างหน้าลบล้างสิ่งชั่วร้ายสร้างคุณธรรมความดี พระหัตถ์ซ้ายบนทรงสังข์สัญลักษณ์แห่งการมีชื่อเสียงในคุณธรรมความดี

ทรงพญาสุบรรณ ที่มีลักษณะกึ่งคนกึ่งเทพคือมีลำตัวเป็นคน มีหัวและขาเป็นนกตามแบบสากลนิยม ลักษณะกางปีกเหินเวหาทรงพลังอำนาจ หนุนดวงชะตา เสริมบารมี นำพาผู้ศรัทธาสู่ความมั่งคั่ง รุ่งเรือง

มีพญาอนันตนาคราชผู้เป็นราชาเหนือพญานาคทั้งปวงทรงเป็นบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ให้แก่พระองค์ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมทั้งกลุ่มเมฆอันเป็นสัญลักษณ์แห่งสวรรค์ อันจะนำพาความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลมาสู่ตนและวงศ์ตระกูลสืบไป

ดังนั้นผลงานประติมากรรมในครั้งนี้ถือได้ว่าสำคัญเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนและเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่นี่กับการอยู่ร่วมกันของครุฑและนาคอย่างสมานฉันท์ด้วยหน้าที่ ดังนั้นผลงานประติมากรรมอันทรงพระนาม “นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช” จึงถือเป็น 3ประสานแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

โดยพระนารายณ์ ถือเป็นตัวแทนแห่งเจ้าผู้ปกครองผู้เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา คุณธรรม ความดี มีความเฉลียวฉลาด ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหา อันเป็นคุณสมบัติอันควรค่าแก่การเป็นต้นแบบแห่งเจ้าผู้ปกครองอย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งบริวารที่มีความเก่งกล้าสามารถไม่เป็นสองรองใครอีกทั้งยังมีความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณและจงรักภักดี ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพญาครุฑหรือพญาสุบรรณ ส่วนพญาอนันตนาคราชนั้นเปรียบประดุจดัง ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่แห่งหนตำบลใดหรือแม้แต่จะกระทำการใดๆ ย่อมได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ฝ่ายและได้รับความเกื้อหนุนจากผู้คนทั้งหลาย อันเป็นคุณสมบัติของพญาอนันตนาคราชผู้เป็นราชาแห่งนาคทั้งปวงโดยเหล่านาคนั้นมีอยู่อย่างมากมายในทุกที่ทุกสถานอันเป็นอนันต์ และพญานาคนั้นเป็นที่เคารพสักการะบูชามาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบจนถึงปัจจุบัน

โดยผลงานดังกล่าวนี้สืบเนื่องจาก คุณสนธิ ลิ้มทองกุล และคุณจิตตนาถ ลิ้มทองกุล เจ้าของผลงาน ได้เชิญ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารงานพุทธเทวศิลป์ประธานดำเนินงาน แห่ง Artmulet มาปรึกษาเพื่อค้นหาแนวทางในการจัดสร้างผลงานประติมากรรมแห่งศรัทธา โดยมีหัวใจยันต์มหารวยของ อ.ไพโรจน์ รื่นวิชา ขนาด 3x3 เมตรเป็นต้นแบบ อันนำไปสู่การรังสรรค์ผลงานประติมากรรม นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช โดย Artmulet และถือได้ว่าผลงานประติมากรรมในครั้งนี้มีความงดงามอลังการเป็นที่น่าอัศจรรย์ทั้งรายละเอียดที่ดูอ่อนช้อยแต่แฝงด้วยพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่เหนือคำบรรยาย และทั้งหมดนี้เพื่อมอบไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าสืบทอดไปยังลูกหลานเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติในการสร้างคุณงามความดีทั้งหลายและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

ทั้งนี้เบื้องหลังในการจัดสร้างผลงานประติมากรรม นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ในครั้งนี้ เป็นความปรารถนาเพื่อเป็นเครื่องเจริญสติ ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในชาติ หากทุกฝ่ายต่างทำหน้าที่ โดยยึดถือเอาประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งแล้ว แนวคิดของผลงานประติมากรรมในครั้งนี้ก็ย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งและจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาประเทศไทยของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในโลกยุคใหม่

รายการจัดสร้าง

ชื่อผลงานประติมากรรม : นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช
เจ้าของผลงาน : คุณสนธิ ลิ้มทองกุล และ คุณจิตตนาถ ลิ้มทองกุล
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน โดย ARTMULET
พิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษกจะจัดให้มีขึ้น ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)
รายได้ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช ในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ตามที่ได้จัดทำไว้ 5 รายการ ดังนี้ครับ

1.ขนาดความสูง 27 นิ้ว รวมฐานไม้ ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 25 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สี ดังนี้
สีพิเศษ จัดสร้าง 99 องค์ สั่งจององค์ละ 89,999.-
สีน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้าง 27 องค์ สั่งจององค์ละ 85,999.-
สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ จัดสร้าง 27 องค์ สั่งจององค์ละ 85,999.-
เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99 สำหรับรายการสีพิเศษ
และเลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22 สำหรับรายการสีน้ำผึ้งทูโทนและสีบรอนซ์เทวฤทธิ์ เพิ่มองค์ละ 3,000.-

2.ขนาดความสูง 14 นิ้ว รวมฐานไม้ ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 12 นิ้ว จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 99 องค์ ดังนี้
สีพิเศษชุบเงิน สั่งจององค์ละ 36,999.-
สีน้ำผึ้งทูโทน สั่งจององค์ละ 32,999.-
สีน้ำตาลเข้มขลัง สั่งจององค์ละ 32,999.-
เลขสวย 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99 เพิ่มองค์ละ 1,000.-

3.เหรียญหล่อประกอบพิมพ์ใหญ่พิเศษ ความสูง 4.99 ซม. สำหรับห้อยคอและสามารถปรับตั้งหน้ารถได้ จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทั้งหมด 2 ชนิด รวม 598 องค์ดังนี้
สัมฤทธิ์เงิน สร้าง 299 องค์ องค์ละ 1,899.-
สัมฤทธิ์ทอง สร้าง 299 องค์ องค์ละ 1,599.-

4.เหรียญหล่อประกอบพิมพ์ใหญ่ ความสูง 2.99 ซม.เหมาะสำหรับห้อยคอทั้งชายหญิง จัดสร้างด้วยเนื้อโลหะทั้งหมด 4 ชนิด รวม 4,299 องค์ดังนี้
ทองคำ 96.5% นน. 30 กรัมโดยประมาณ สร้าง 9 องค์ องค์ละ 129,999.-
เงินบริสุทธิ์ สร้าง 292 องค์ องค์ละ 2,499.-
สัมฤทธิ์เงิน สร้าง 1,999 องค์ องค์ละ 1,299.-
สัมฤทธิ์ทอง สร้าง 1,999 องค์ องค์ละ 999.-

5.ผ้ายันต์ขนาด A3 จัดสร้างด้วยกันทั้งหมด 4 สี คือ สีม่วงนารายณ์, สีแดงพญาสุบรรณ, สีเขียวอนันตนาคราช, สีดำพระเวท สั่งจองผืนละ 599.-

ค่าจัดส่งขนาด 25 นิ้ว 800 บาท ต่อ 1 องค์ ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง และสำหรับเหรียญและผ้ายันต์ จัดส่งฟรี
รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษกและพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

ขนาดสูง 27 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 19 92,999
2 สีพิเศษ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 80 89,999
3 สีน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 12 88,999
4 สีน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) 15 85,999
5 สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 12 88,999
6 สีบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) 15 85,999

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 27 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

ขนาดสูง 14 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษชุบเงิน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 19 37,999
2 สีพิเศษชุบเงิน (ปิดจองแล้ว) 80 36,999
3 สีน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 19 33,999
4 สีน้ำผึ้งทูโทน (ปิดจองแล้ว) 80 32,999
5 สีน้ำตาลเข้มขลัง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 19 33,999
6 สีน้ำตาลเข้มขลัง (ปิดจองแล้ว) 80 32,999

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,22,33,44,55,66,77,88,99

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

เหรียญหล่อประกอบพิมพ์ใหญ่พิเศษ ความสูง 4.99 ซม.

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 เนื้อสัมฤทธิ์เงิน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 299 1,899
2 เนื้อสัมฤทธิ์ทอง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 299 1,599

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

เหรียญหล่อประกอบพิมพ์ใหญ่ ความสูง 2.99 ซม.

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 เนื้อทองคำ 96.5% นน. 30 กรัมโดยประมาณ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 9 129,999
2 เนื้อเงินบริสุทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 292 2,499
3 เนื้อสัมฤทธิ์เงิน (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1999 1,299
4 เนื้อสัมฤทธิ์ทอง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 1999 999

นารายณ์ทรงสุบรรณอนันตนาคราช

ผ้ายันต์ขนาด A3

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีม่วงนารายณ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 300 599
2 สีแดงพญาสุบรรณ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 400 599
3 สีเขียวอนันตนาคราช (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 300 599
4 สีดำพระเวท (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 300 599

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร