AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

องค์และฐานเขียวพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา พญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ งดงามอลังการเหนือคำบรรยาย ผลงานการจัดสร้างโดย Artmulet

ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์ เป็นโลกบาลประจำทิศเหนือ คนจีนเรียกว่า "โต้เหวน" หรือ "โต้บุ๋น" ในศาสนาพุทธ รู้จักกันมากในนามว่า ท้าวเวสสุวรรณ อดีตชาติ ในยุคสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า ท้าวกุเวรเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อ กุเวรพราหมณ์ ร่ำรวยขึ้นมาจากการมีไร่อ้อยจำนวนมาก ได้สร้างศาลาที่พักให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาถึง 10 แห่ง และแจกน้ำอ้อยแก่ผู้ที่มาพัก เป็นผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ด้วยเหตุที่เป็นผู้มากด้วยโทสะจึงได้ไปเกิดเป็นพญายักษ์ มีชื่อว่าท้าวกุเวร มีผิวกายสีเขียว สีทอง และสีดั่งน้ำอ้อย ปกครองพวกยักษ์ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทางด้านทิศเหนือ ท้าวกุเวรมีกระบอง เป็นอาวุธชื่อว่า มหากาล สามารถทำลายล้างโลกธาตุได้ มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาททองคำ อาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ในทางพุทธศาสนา ท้าวกุเวร มีนามที่เรียกกันอีกหลายพระนามอาทิ พระชัมภละ พระธเนศวร พระธนบดี ฯลฯ ถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ท้าวกุเวรสถิตอยู่ณยอดเขายุคนธรอีสานราชธานี มีสระโกธาณีใหญ่ 1 สระ ชื่อ ธรณี กว้าง 50 โยชน์ ในน้ำ ดารดาษไปด้วยประทุมชาติ และคลาคล่ำไปด้วย หมู่สัตว์น้ำต่างพรรณ ขอบสระมีมณฑปชื่อ "ภคลวดี" กว้างใหญ่ 12 โยชน์ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปกคลุมด้วยเครือเถาภควดีลดาวัลย์ ซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงพู ณ สถานที่นี้ เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวาร และยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพยสถานอีก 10 แห่ง ท้าวกุเวรมียักษ์เป็นเสนาบดี 32 ตน ยักษ์รักษาพระนคร 12 ตน ยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ 12 ตน ยักษ์ที่เป็นทาส 9 ตน

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา พญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ ในชุดเครื่องทรงอาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ ประทับบนบัลลังค์ทองประดับด้วยเพชรนิลจินดาแบบมหาราชลีลาอันหมายถึงผู้ที่นั่งอยู่เหนือกองมหาสมบัติทั้งหลาย มือซ้ายมีอาวุธเป็นกระบองมหากาลใช้ทำลายล้างปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สิ้นไป มือขวาถือไหทองคำดุจดังเงินไหลกองทองไหลมาไม่สิ้นสุด มือซ้ายบนถือโครตเพชรเม็ดงามแสดงถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด มือขวาบนชี้นำทางสว่างสู่ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเพื่อนำไปสู่ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสมดังปรารถนา ทางคณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานพุทธศิลป์ แห่ง Artmulet และดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ได้มอบหมายให้ อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว จิตรกรเอกแห่งยุค เป็นผู้ออกแบบผลงานดังกล่าว และมอบให้ อ.กฤษณะ นาพูลผล ประติมากรเอกชื่อดัง เป็นผู้รังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ และเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้มีความงดงามวิจิตรบรรจงใกล้เคียงองค์ต้นแบบมากที่สุดจึงได้มอบหมายให้โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ต เป็นผู้รับผิดชอบการหล่อผลงานครั้งนี้ โดยหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตเรีย (สำริด) เพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติแด่ผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินในโครงการจัดสร้างที่พักและสถานปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง และมอบไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของแผ่นดิน

รายการจัดสร้าง

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา จัดสร้างเป็น 2 ขนาด คือ
1. ขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 7 นิ้ว ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 18 นิ้ว ถึงปลายชฎา 15 นิ้ว ฐานชั้นล่างกว้าง 11 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว ฐานชั้นบนกว้าง 9 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 99 องค์

2.ขนาดเล็ก หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 9 นิ้ว ถึงปลายชฎา 7.5 นิ้ว ฐานชั้นล่างกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 3.5 นิ้ว ฐานชั้นบนกว้าง 4.5 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 4 สี สีละ 999 องค์

3.ขนาดเล็ก หน้าตักกว้าง 2.7 นิ้ว ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 6.9 นิ้ว ถึงปลายชฎา 5.6 นิ้ว ฐานชั้นล่างกว้าง 4.2 นิ้ว ลึก 2.7 นิ้ว ฐานชั้นบนกว้าง 3.5 นิ้ว

ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 2.7 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ขนาดหน้าตัก 2.7 นิ้ว สูง 6.9 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 21 20,900
2 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 378 19,900
3 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 21 17,900
4 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 378 16,900
5 องค์และฐานเขียวพาติน่า เลขสวย 21 17,900
6 องค์และฐานเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 378 16,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 2.7 นิ้ว สูง 6.9 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 18,500
2 สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 17,500
3 องค์และฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 15,900
4 องค์และฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 14,900
5 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 15,900
6 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 14,900
7 องค์และฐานเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 27 15,900
8 องค์และฐานเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 972 14,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222,333,444,555,666,777,888,999

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 45,900
2 AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 43,900
3 สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 40,500
4 สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900
5 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 40,500
6 องค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900
7 องค์และฐานเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขสวย 18 40,500
8 องค์และฐานเขียวพาติน่า (ปิดจองแล้ว) เลขทั่วไป 81 37,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร