AP สีพิเศษกายสีแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ครุฑรุกสวรรค์

ครุฑรุกสวรรค์ นำพาโถน้ำอมฤตสู่ชีวิตอมตะ

ตามคติโบราณว่าไว้ ผู้ใดอยากได้อำนาจ วาสนา บารมี ทรัพย์สินเงินทองให้บูชาพญาครุฑ เนื่องจากพญาครุฑนั้นเป็นตัวแทนแห่งความดี ความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเป็นผู้ทรงพลังอำนาจเหนือกว่าผู้ใดอีกทั้งยังเป็นพาหนะของพระนารายณ์ และได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งวัชระหรือสายฟ้าของพระอินทร์ จะทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ขนปีกของครุฑหลุดร่วงลงเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ครุฑมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ" อันหมายถึง "ผู้มีปีกอันวิเศษงดงามทรงพลัง" ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่ อาศัยอยู่ ณ วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาแหลมคม อ่อนน้อมถ่อมตน ในมหากาพย์อย่างมหาภารตะนั้นเล่าว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคแต่ต่อมาภายหลังเกิดทะเลาะกันเลยกลายเป็นศัตรูกัน โดยครุฑและนาคนั้น เป็นบุตรของพระกัศยปมุนีเทพบิดร มารดาของครุฑนั้นคือนางวินตา ส่วนมารดาของนาคคือนางกัทรุ ในกาลต่อมา นางกัทรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าอุไฉศรพ ที่เกิดขึ้นในคราวกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นสมบัติของ พระอินทร์ โดยพนันกันว่าหากใครแพ้ต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาห้าร้อยปี นางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกัทรุทายว่าม้าสีดำ ความจริงม้านั้นเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทาย แต่นางกัทรุใช้อุบายให้นาคพ่นพิษใส่ม้าจนเป็นสีดำ นางวินตาไม่ทราบในกลอุบายเลยต้องยอมแพ้และตกเป็นทาสของนางกัทรุเป็นเวลาถึงห้าร้อยปี ต่อมาภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาของตนต้องตกเป็นทาสจึงคิดที่จะหาทางช่วยเหลือมารดา นางกัทรุจึงได้ให้ครุฑไปเอาน้ำอมฤตมาให้แก่พวกนาคเสียก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไท ครุฑจึงได้บินขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อเอาน้ำอมฤตจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างพระอินทร์และเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายที่ติดตามมาฝ่ายเทวดานั้นไม่สามารถเอาชนะได้ พระอินทร์จึงได้ใช้วัชระซึ่งเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้โจมตีครุฑแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรครุฑได้แม้แต่น้อย ฝ่ายครุฑได้สลัดขนของตนให้หล่นลงเพียงเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพ เมื่อพระนารายณ์ทรงทราบเหตุก็ได้ออกมาขวางครุฑไว้และได้สู้รบกันต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ ทั้งสองจึงทำข้อตกลงยุติศึกต่อกัน โดยพระนารายณ์ได้มอบน้ำอมฤตให้ด้วยเหตุที่ครุฑมีความกตัญญูต่อมารดาและประทานพรแก่ครุฑให้เป็นอมตะและยังให้ครุฑอยู่สูงกว่าเมื่อพระองค์ทรงประทับบัลลังก์ ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะขอเป็นพาหนะแห่งพระนารายณ์ตลอดไป

น้ำอมฤตนั้นมีคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทร โดยมีพระวิษณุเทพเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการทำการเคลื่อนย้ายภูเขามันทระ ซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดมณีนพรัตน์ แต่เนื่องจากเทวดาฝ่ายเดียวไม่สามารถกวนเกษียรสมุทรให้สำเร็จได้จึงต้องชักชวนเหล่าอสูรมาร่วมมือกัน ต้องทำให้ทะเลน้ำนมกระเพื่อมจึงจะเกิดเป็นน้ำอมฤตและต้องใช้ลำตัวพญานาควาสุกรีมาพันรอบภูเขามันทระ จากนั้นต่างฝ่ายต่างดึงให้ภูเขาสั่นไหวจนทะเลน้ำนมกระเพื่อม ซึ่งต้องใช้เวลานานนับพันปีกว่าจะได้น้ำอมฤต ระหว่างนั้นภูเขามันทระถูกปั่นจวนจะทะลุพื้นโลกร้อนถึงพระนารายณ์ต้องอวตารเป็นเต่าเอากระดองมารองรับภูเขาไว้ไม่ให้โลกแตก ดังนั้นน้ำอมฤตจึงมีคุณวิเศษอย่างยิ่งเมื่อผู้ใดได้ดื่มแล้วจะเป็นอมตะมีพละกำลังมหาศาล

ครุฑรุกสวรรค์ จากตำนานความเชื่อสู่งานจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่าแห่งพญาครุฑผู้ทรงพลังอำนาจ หนุนดวงชะตา เสริมบารมี กลับร้ายกลายเป็นดี นำพาผู้ศรัทธาสู่ความมั่งคั่ง รุ่งเรือง “ครุฑรุกสวรรค์” เป็นผลงานประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพญาครุฑในลักษณะกึ่งคนกึ่งเทพคือมีลำตัวเป็นคนมีหัวและขาเป็นนกตามแบบสากลนิยม ลักษณะกระพือปีกอันทรงพลังสามารถเกิดเป็นพายุหมุนหอบเอาโถน้ำอมฤตอันมีคุณวิเศษขึ้นมา ข้างโถน้ำอมฤตยังมีขนปีกของครุฑที่สลัดไว้อยู่เส้นหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้เกียรติแก่ผู้สมควรได้รับเกียรติเนื่องด้วยพระอินทร์นั่นคือผู้ทำหน้าที่ปกป้องสวรรค์ โดยผลงานดังกล่าวสืบเนื่องจากแนวคิดจาก อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง Artmulet และ ดร.ทรงพล เขมะบูลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอกอย่าง อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรดังอย่าง อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงาน “ครุฑรุกสวรรค์” ในครั้งนี้ ได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องทรงพลังอำนาจและลงตัวอย่างที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงาน “ครุฑรุกสวรรค์” ในครั้งนี้ นอกจากท่านจะได้รับผลงานครุฑรุกสวรรค์ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงไว้ในครอบครองแล้ว ยังได้โถน้ำอมฤตที่มีไว้สำหรับเก็บน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิไว้ใช้ในโอกาสมงคลต่างๆ อีกด้วย ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

งานประติมากรรม ครุฑรุกสวรรค์
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
วัตถุประสงค์ : ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)

ครุฑรุกสวรรค์ โถน้ำอมฤตสู่ชีวิตอมตะ
จัดสร้างทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
1.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 25" / 64 cm
สูงถึงมงกุฎ 24"/ 60 cm
ปีกกว้าง 20" / 50 cm
ลึก 8" / 20 cm
รัศมีฐานกว้าง 7"/ 17.5 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 9" / 22.5 cm

2.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 12.5" / 32 cm
สูงถึงมงกุฎ 12"/ 30 cm
ปีกกว้าง 10" / 25 cm
ลึก 4" / 10 cm
รัศมีฐานกว้าง 3.5"/ 9 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 4.5" / 11 cm

3.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 8.5" / 21 cm
สูงถึงมงกุฎ 8"/ 20 cm
ปีกกว้าง 6.6" / 16.5 cm
ลึก 2.6" / 6.5 cm
รัศมีฐานกว้าง 2.4"/ 6 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 3" / 7.5 cm

รายละเอียดรายการจัดสร้าง ดังนี้

1. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 25 นิ้ว
จัดสร้าง 3 สีคือ

1.1 AP สีพิเศษกายสีแดง จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 59,900.- ถึง 62,900.-

1.2 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 55,900.- ถึง 58,900.-

1.3 ED สีเขียวพาติน่า จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 55,900.- ถึง 58,900.-

2. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 12.5 นิ้ว
จัดสร้าง 3 สีคือ

2.1 สีพิเศษกายสีแดง จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 21,900.- ถึง 22,900.-

2.2 สีทองน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 18,900.- ถึง 19,900.-

2.3 สีเขียวพาติน่า จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 18,900.- ถึง 19,900.-

3. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 8 นิ้ว
จัดสร้าง 3 สีคือ

3.1 สีเงินซาติน จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 14,900.- ถึง 15,900.-

3.2 สีทองน้ำผึ้งซาติน จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 13,900.-

3.3 สีเขียวพาติน่า จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 13,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 25 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 12.5 นิ้ว และ 8 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองรอบใหม่นี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีเงินซาติน เลขสวย 20 15,900
2 สีเงินซาติน เลขทั่วไป 279 14,900
3 สีทองน้ำผึ้งซาติน เลขสวย 20 13,900
4 สีทองน้ำผึ้งซาติน เลขทั่วไป 279 12,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 20 13,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 279 12,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222

ขนาดสูง 25 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษกายสีแดง เลขสวย 18 62,900
2 AP สีพิเศษกายสีแดง เลขทั่วไป 81 59,900
3 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 58,900
4 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 55,900
5 ED สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 58,900
6 ED สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 55,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 25 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

ขนาดสูง 12.5 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษกายสีแดง เลขสวย 19 22,900
2 สีพิเศษกายสีแดง เลขทั่วไป 180 21,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 19 19,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 180 18,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 19 19,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 180 18,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12.5 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร