AP สีพิเศษกายสีแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีเงินซาติน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีทองน้ำผึ้งซาติน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีเขียวพาติน่า

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

สีพิเศษกายสีแดง

คลิ๊กที่รูป เพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ครุฑรุกสวรรค์

ครุฑรุกสวรรค์ นำพาโถน้ำอมฤตสู่ชีวิตอมตะ

ตามคติโบราณว่าไว้ ผู้ใดอยากได้อำนาจ วาสนา บารมี ทรัพย์สินเงินทองให้บูชาพญาครุฑ เนื่องจากพญาครุฑนั้นเป็นตัวแทนแห่งความดี ความซื่อสัตย์ กตัญญูรู้คุณ เปี่ยมด้วยคุณธรรม และเป็นผู้ทรงพลังอำนาจเหนือกว่าผู้ใดอีกทั้งยังเป็นพาหนะของพระนารายณ์ และได้รับพรให้เป็นอมตะไม่มีอาวุธใดทำลายลงได้ แม้กระทั่งวัชระหรือสายฟ้าของพระอินทร์ จะทำได้ก็เพียงแต่ทำให้ขนปีกของครุฑหลุดร่วงลงเพียงเส้นเดียวเท่านั้น ครุฑมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "สุบรรณ" อันหมายถึง "ผู้มีปีกอันวิเศษงดงามทรงพลัง" ครุฑเป็นสัตว์ใหญ่ อาศัยอยู่ ณ วิมานฉิมพลี มีรูปเป็นครึ่งคนครึ่งนกอินทรี มีอานุภาพและพละกำลังมหาศาล แข็งแรง บินได้รวดเร็ว มีสติปัญญาแหลมคม อ่อนน้อมถ่อมตน ในมหากาพย์อย่างมหาภารตะนั้นเล่าว่า ครุฑเป็นพี่น้องกับนาคแต่ต่อมาภายหลังเกิดทะเลาะกันเลยกลายเป็นศัตรูกัน โดยครุฑและนาคนั้น เป็นบุตรของพระกัศยปมุนีเทพบิดร มารดาของครุฑนั้นคือนางวินตา ส่วนมารดาของนาคคือนางกัทรุ ในกาลต่อมา นางกัทรุและนางวินตาได้พนันกันถึงสีของม้าอุไฉศรพ ที่เกิดขึ้นในคราวกวนเกษียรสมุทรซึ่งเป็นสมบัติของ พระอินทร์ โดยพนันกันว่าหากใครแพ้ต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลาห้าร้อยปี นางวินตาทายว่าม้าสีขาวส่วนนางกัทรุทายว่าม้าสีดำ ความจริงม้านั้นเป็นสีขาวดังที่นางวินตาทาย แต่นางกัทรุใช้อุบายให้นาคพ่นพิษใส่ม้าจนเป็นสีดำ นางวินตาไม่ทราบในกลอุบายเลยต้องยอมแพ้และตกเป็นทาสของนางกัทรุเป็นเวลาถึงห้าร้อยปี ต่อมาภายหลังเมื่อครุฑได้ทราบสาเหตุที่มารดาของตนต้องตกเป็นทาสจึงคิดที่จะหาทางช่วยเหลือมารดา นางกัทรุจึงได้ให้ครุฑไปเอาน้ำอมฤตมาให้แก่พวกนาคเสียก่อนจึงจะให้นางวินตาเป็นไท ครุฑจึงได้บินขึ้นไปยังสวรรค์เพื่อเอาน้ำอมฤตจึงเกิดการต่อสู้กันระหว่างพระอินทร์และเหล่าทวยเทพเทวาทั้งหลายที่ติดตามมาฝ่ายเทวดานั้นไม่สามารถเอาชนะได้ พระอินทร์จึงได้ใช้วัชระซึ่งเป็นอาวุธที่พระอิศวรประทานให้โจมตีครุฑแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรครุฑได้แม้แต่น้อย ฝ่ายครุฑได้สลัดขนของตนให้หล่นลงเพียงเส้นหนึ่งเพื่อแสดงความเคารพต่อวัชระและรักษาเกียรติของพระอินทร์ผู้เป็นหัวหน้าของเหล่าเทพ เมื่อพระนารายณ์ทรงทราบเหตุก็ได้ออกมาขวางครุฑไว้และได้สู้รบกันต่างฝ่ายต่างไม่อาจเอาชนะกันได้ ทั้งสองจึงทำข้อตกลงยุติศึกต่อกัน โดยพระนารายณ์ได้มอบน้ำอมฤตให้ด้วยเหตุที่ครุฑมีความกตัญญูต่อมารดาและประทานพรแก่ครุฑให้เป็นอมตะและยังให้ครุฑอยู่สูงกว่าเมื่อพระองค์ทรงประทับบัลลังก์ ส่วนครุฑก็ถวายสัญญาว่าจะขอเป็นพาหนะแห่งพระนารายณ์ตลอดไป

น้ำอมฤตนั้นมีคุณวิเศษเป็นอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นจากการกวนเกษียรสมุทร โดยมีพระวิษณุเทพเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการทำการเคลื่อนย้ายภูเขามันทระ ซึ่งเป็นภูเขาที่เป็นแหล่งกำเนิดมณีนพรัตน์ แต่เนื่องจากเทวดาฝ่ายเดียวไม่สามารถกวนเกษียรสมุทรให้สำเร็จได้จึงต้องชักชวนเหล่าอสูรมาร่วมมือกัน ต้องทำให้ทะเลน้ำนมกระเพื่อมจึงจะเกิดเป็นน้ำอมฤตและต้องใช้ลำตัวพญานาควาสุกรีมาพันรอบภูเขามันทระ จากนั้นต่างฝ่ายต่างดึงให้ภูเขาสั่นไหวจนทะเลน้ำนมกระเพื่อม ซึ่งต้องใช้เวลานานนับพันปีกว่าจะได้น้ำอมฤต ระหว่างนั้นภูเขามันทระถูกปั่นจวนจะทะลุพื้นโลกร้อนถึงพระนารายณ์ต้องอวตารเป็นเต่าเอากระดองมารองรับภูเขาไว้ไม่ให้โลกแตก ดังนั้นน้ำอมฤตจึงมีคุณวิเศษอย่างยิ่งเมื่อผู้ใดได้ดื่มแล้วจะเป็นอมตะมีพละกำลังมหาศาล

ครุฑรุกสวรรค์ จากตำนานความเชื่อสู่งานจิตรกรรมและประติมากรรมอันทรงคุณค่าแห่งพญาครุฑผู้ทรงพลังอำนาจ หนุนดวงชะตา เสริมบารมี กลับร้ายกลายเป็นดี นำพาผู้ศรัทธาสู่ความมั่งคั่ง รุ่งเรือง “ครุฑรุกสวรรค์” เป็นผลงานประติมากรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านพญาครุฑในลักษณะกึ่งคนกึ่งเทพคือมีลำตัวเป็นคนมีหัวและขาเป็นนกตามแบบสากลนิยม ลักษณะกระพือปีกอันทรงพลังสามารถเกิดเป็นพายุหมุนหอบเอาโถน้ำอมฤตอันมีคุณวิเศษขึ้นมา ข้างโถน้ำอมฤตยังมีขนปีกของครุฑที่สลัดไว้อยู่เส้นหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้ให้เกียรติแก่ผู้สมควรได้รับเกียรติเนื่องด้วยพระอินทร์นั่นคือผู้ทำหน้าที่ปกป้องสวรรค์ โดยผลงานดังกล่าวสืบเนื่องจากแนวคิดจาก อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ประธานดำเนินงานแห่ง Artmulet และ ดร.ทรงพล เขมะบูลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ผ่านจิตรกรเอกอย่าง อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว และประติมากรดังอย่าง อ.สุชาติ แซ่จิว โดยศิลปินทั้งสองท่านสามารถรังสรรค์ปั้นแต่งผลงาน “ครุฑรุกสวรรค์” ในครั้งนี้ ได้งดงามอย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งเส้นสายที่พลิ้วไหวต่อเนื่องทรงพลังอำนาจและลงตัวอย่างที่สุดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับมีไว้เป็นเครื่องเจริญสติเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้าและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

รายการจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงาน “ครุฑรุกสวรรค์” ในครั้งนี้ นอกจากท่านจะได้รับผลงานครุฑรุกสวรรค์ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจงไว้ในครอบครองแล้ว ยังได้โถน้ำอมฤตที่มีไว้สำหรับเก็บน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิไว้ใช้ในโอกาสมงคลต่างๆ อีกด้วย ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้ตามรายการต่างๆ ดังนี้

งานประติมากรรม ครุฑรุกสวรรค์
ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET
จิตรกร : อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว
ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว
วัตถุประสงค์ : ร่วมจัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมวัดขุนอินทรประมูล จ.อ่างทอง
พิธีเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง
ผลงานทุกชิ้นหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด)

ครุฑรุกสวรรค์ โถน้ำอมฤตสู่ชีวิตอมตะ
จัดสร้างทั้งหมด 3 ขนาด ดังนี้
1.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 25" / 64 cm
สูงถึงมงกุฎ 24"/ 60 cm
ปีกกว้าง 20" / 50 cm
ลึก 8" / 20 cm
รัศมีฐานกว้าง 7"/ 17.5 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 9" / 22.5 cm

2.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 12.5" / 32 cm
สูงถึงมงกุฎ 12"/ 30 cm
ปีกกว้าง 10" / 25 cm
ลึก 4" / 10 cm
รัศมีฐานกว้าง 3.5"/ 9 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 4.5" / 11 cm

3.ขนาดสูงถึงปลายปีกบน 8.5" / 21 cm
สูงถึงมงกุฎ 8"/ 20 cm
ปีกกว้าง 6.6" / 16.5 cm
ลึก 2.6" / 6.5 cm
รัศมีฐานกว้าง 2.4"/ 6 cm
ฐานถึงเท้าครุฑ 3" / 7.5 cm

รายละเอียดรายการจัดสร้าง ดังนี้

1. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 25 นิ้ว
จัดสร้าง 3 สีคือ

1.1 AP สีพิเศษกายสีแดง จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 62,900.- ถึง 65,900.-

1.2 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 58,900.- ถึง 61,900.-

1.3 ED สีเขียวพาติน่า จัดสร้างเพียง 99 องค์
สั่งจององค์ละ 58,900.- ถึง 61,900.-

2. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 12.5 นิ้ว
จัดสร้าง 3 สีคือ

2.1 สีพิเศษกายสีแดง จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 24,900.- ถึง 25,900.-

2.2 สีทองน้ำผึ้งทูโทน จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 21,900.- ถึง 22,900.-

2.3 สีเขียวพาติน่า จัดสร้างเพียง 199 องค์
สั่งจององค์ละ 21,900.- ถึง 22,900.-

3. ขนาดความสูงจากฐานถึงยอดปีก 8 นิ้ว
จัดสร้าง 4 สีคือ

3.1 สีพิเศษ จำนวนจัดสร้าง 599 องค์
สั่งจององค์ละ 17,900.- ถึง 18,900.-

3.2 สีเงินซาติน จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 14,900.- ถึง 15,900.-

3.3 สีทองน้ำผึ้งซาติน จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 13,900.-

3.4 สีเขียวพาติน่า จำนวนจัดสร้าง 299 องค์
สั่งจององค์ละ 12,900.- ถึง 13,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 25 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 12.5 นิ้ว และ 8 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในรอบนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งปลายเดือนมิถุนายน 2567 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการหล่อขัดแต่งเก็บแก้ไขรายละเอียดผลงานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยและการกำหนดฤกษ์ยามเป็นหลักสำคัญ
** ผลงานประติมากรรมที่ท่านได้สั่งจองอยู่ขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการในการทำงานที่ซับซ้อนเริ่มต้นจากผลงานประติมากรรมต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การทำแบบแม่พิมพ์ เพื่อที่จะหล่อองค์หุ่นขี้ผึ้งออกมาทีละองค์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนนำมาประกอบและติดลวดลายตามแบบทีละองค์ตามจำนวนที่สั่งจอง จากนั้นจึงนำหุ่นขี้ผึ้งที่ได้ไปเข้าเซรามิคทิ้งไว้จนกว่าน้ำยาจะเข้าสู่ผิวชิ้นงานทุกอณูจึงจะสามารถนำโลหะที่หลอมเหลวในอุณหภูมิที่สูงเพื่อมาเทหล่อหุ่นเทียนที่ได้ที่ทำไว้ตามแบบ หากขั้นตอนนี้เสียหายต้องย้อนไปสู่กระบวนการเดิมและยังต้องผ่านขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ อันหลากหลายอีกมากมาย ทั้งการเชื่อมโลหะ การขัดแต่งโลหะเพื่อเก็บรายละเอียดของงานก่อนนำเข้าสู่กระบวนการทำสี โดยเฉพาะงานสีนั้นอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างจะเห็นสมควร ทุกกระบวนการเป็นงานทำด้วยมือและทำทีละองค์ ดังนั้นงานแต่ละองค์สีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบที่เห็นในภาพอยู่บ้าง และทั้งหมดนี้คือเสน่ห์อันทรงคุณค่าอย่างยิ่งของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์ที่ได้รับ

ครุฑรุกสวรรค์

ขนาดสูง 8 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีเงินซาติน เลขสวย 20 15,900
2 สีเงินซาติน เลขทั่วไป 279 14,900
3 สีทองน้ำผึ้งซาติน เลขสวย 20 13,900
4 สีทองน้ำผึ้งซาติน เลขทั่วไป 279 12,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 20 13,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 279 12,900
7 สีพิเศษกายสีแดง เลขสวย 23 18,900
8 สีพิเศษกายสีแดง เลขทั่วไป 576 17,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 8 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111,222

ครุฑรุกสวรรค์

ขนาดสูง 12.5 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 สีพิเศษกายสีแดง เลขสวย 19 25,900
2 สีพิเศษกายสีแดง เลขทั่วไป 180 24,900
3 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 19 22,900
4 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 180 21,900
5 สีเขียวพาติน่า เลขสวย 19 22,900
6 สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 180 21,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 12.5 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,111

ครุฑรุกสวรรค์

ขนาดสูง 25 นิ้ว

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง (องค์) ราคา (บาท)
1 AP สีพิเศษกายสีแดง เลขสวย 18 65,900
2 AP สีพิเศษกายสีแดง เลขทั่วไป 81 62,900
3 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 61,900
4 ED สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 58,900
5 ED สีเขียวพาติน่า เลขสวย 18 61,900
6 ED สีเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 58,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 25 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้
1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทาง Artmulet ก่อนใคร