เอาใจสายมูพารู้จักเทพฮินดูที่นิยมบูชาในประเทศไทย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565
เทพเจ้า ถือเป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ และส่งผลกับการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยแต่ละบุคคล ต่างก็มีเทพเจ้าที่เคารพนับถือแตกต่างกัน ทั้งด้วย ลัทธิ รวมถึงวัตถุประสงค์ในการบูชา และหนึ่งในรูปแบบของเทพเจ้า ที่คนไทยให้ความนิยมนั้น คือเทพฮินดู เช่น พระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม และพระอินทร์ เป็นต้น ซึ่งแต่ละองค์นั้น ต่างก็มีความแตกต่างกัน โดยจะขออธิบายได้ดังนี้

 1. พระพิฆเนศ
พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ สติปัญญาเฉลียวฉลาด ชื่นชอบทางศิลปวิทยาการ และศิลปศาสตร์
 
รูปลักษณะของพระพิฆเนศ คือมีพระเศียรเป็นช้าง กายเป็นมนุษย์ ตามตำนานของฮินดูกล่าวว่า พระพิฆเนศเป็นโอรสของพระศิวะ และพระศรีอุมาเทวี 
 
ผู้ที่บูชาพระพิฆเนศ จะมีความเชื่อว่า จะช่วยให้ประสบความสำเร็จ ทั้งเรื่องธุรกิจ รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการแสดง และศิลปะแขนงต่างๆ พร้อมทั้งช่วยให้ชีวิตราบรื่น ไร้ซึ่งอุปสรรคต่างๆ
 
2.พระศิวะ 
พระศิวะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า พระอิศวร เป็นบิดาของพระพิฆเนศ พระชายาคือ พระแม่อุมาเทวี 
 
รูปลักษณะของพระศิวะ มีปรากฎมากมาย ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ คือ รูปพระจันทร์เสี้ยว และดวงตาที่ 3 บนหน้าผาก สร้อยประคำที่เป็นกะโหลก รวมถึงงูที่คล้องอยู่บริเวณพระศอของพระองค์ 
 
พระศิวะ เป็นเทพเจ้าที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้าย สร้างความสิริมงคล พร้อมทั้งประทานพร ให้ยึดมั่นในศีลธรรม และความดี
 
ผู้ที่บูชาพระศิวะ จะมีความเชื่อว่า สามารถบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งขอในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร เช่น การทำไร่นา และการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

3.พระนารายณ์
หรืออีกชื่อหนึ่งคือ พระวิษณุ เป็นหนึ่งใน 3 มหาเทพสูงสุด ที่เป็นผู้ดูแลทุกสรรพสิ่ง และมีพระชายาคือ พระแม่ลักษมี
 
รูปลักษณะของพระนารายณ์ คือเป็นเทพที่มีเศียรเดียว มี 4 กร และทรงถืออาวุธหลากหลาย เช่น จักร และสังข์ ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญ ส่วนอีก 2 กร จะถืออาวุธอื่นที่แตกต่างกัน เช่น คฑา ตรี ดอกบัว เป็นต้น 
 
พระนารายณ์ เป็นผู้ประทานแสงสว่างไปยังสากลโลก ทรงล่วงรู้ความเป็นไป และทรงบันดาลอำนาจวาสนา แก่มนุษย์ทุกคน ที่ระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
 
ผู้ที่บูชาพระนารายณ์ จะมีความเชื่อว่า ช่วยขจัดปัญหา หรือขอให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่น ไร้อุปสรรค ในด้านต่างๆ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ เศรษฐกิจ การทำมาค้าขาย และปกป้องอันตรายจากรอบด้าน
 
4.พระพรหม
พระพรหม เป็นเทพผู้สร้างสิ่งทั้งปวงให้เกิดขึ้นในโลก พระองค์เป็นผู้มีคุณธรรมสูง พร้อมทั้งความเมตตา มุทิตา อุเบกขา เป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ มีพลังในการลิขิตชะตาชีวิต และควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรม
 
รูปลักษณะของพระพรหม คือทรงมี 4 พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละช้าง ทรงถือดอกบัว คัมภีร์ และหม้อน้ำ 
 
ผู้ที่บูชาพระพรหม ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ เชื่อว่าจะได้สมหวังในพรนั้น และยิ่งเป็นผู้ที่กระทำความดี พระองค์จะบันดาลให้มีความสุข และประสบความสำเร็จในชีวิต
 
5. พระอินทร์
พระอินทร์ ผู้เป็นประมุขแห่งเทวดาทั้งปวง เป็นเทวดาที่สำคัญสูงสุดของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู มีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลาย รวมถึงสามารถดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ และภัยทางธรรมชาติได้ 
 
รูปลักษณะของพระอินทร์ คือพระวรกายมีสีเขียว บางความเชื่อก็ว่ามีสีเหลืองทอง หรือแดงเข้ม มีงูคล้องพระศอ สวมเครื่องเพชรนิลจินดามากมาย 
 
ผู้ที่บูชาพระอินทร์ จะมีความเชื่อว่า ได้รับความสุข ความสำเร็จ มีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ สมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ 
 
 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นอีกหนึ่งความเชื่อ ที่อยู่คู่กับคนไทย และมีบทบาทกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเทพเจ้าข้างต้น ทั้งพระพิฆเนศ พระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม และพระอินทร์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ คนไทยนิยมบูชาเทพฮินดูเพื่อเป็นที่พึ่ง และที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ นั่นเป็นสาเหตุที่ในประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นมากมาย และผู้คนก็เลือกที่จะเคารพกราบไหว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงพรหรือสิ่งที่ต้องการแตกต่างกันนั่นเอง 

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร

สมัครวันนี้ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และบทความดีๆจากทาง Artmulet ก่อนใคร