เปิดจองแล้ว!
ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปมุมอื่นๆเพิ่มเติม ต้องการดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊กที่นี่AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี
฿37,900 - ฿39,900

สั่งจอง


สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง
฿12,900 - ฿34,900

สั่งจอง


สีองค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์
฿12,900 - ฿34,900

สั่งจอง


สีองค์และฐานเขียวพาติน่า
฿12,900 - ฿34,900

สั่งจอง


สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง
฿14,900 - ฿15,900

สั่งจอง

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา

ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวรรณพญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ เป็นพี่ต่างมารดาของทศกัณฐ์ เป็นโลกบาลประจำทิศเหนือ คนจีนเรียกว่า "โต้เหวน" หรือ "โต้บุ๋น" ในศาสนาพุทธ รู้จักกันมากในนามว่า ท้าวเวสสุวรรณ อดีตชาติ ในยุคสมัยของพระกัสสปพุทธเจ้า ท้าวกุเวรเกิดเป็นพราหมณ์ ชื่อ กุเวรพราหมณ์ ร่ำรวยขึ้นมาจากการมีไร่อ้อยจำนวนมาก ได้สร้างศาลาที่พักให้กับผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาถึง 10 แห่ง และแจกน้ำอ้อยแก่ผู้ที่มาพัก เป็นผู้ที่ทำทานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต แต่ด้วยเหตุที่เป็นผู้มากด้วยโทสะจึงได้ไปเกิดเป็นพญายักษ์ มีชื่อว่าท้าวกุเวร มีผิวกายสีเขียว สีทอง และสีดั่งน้ำอ้อย ปกครองพวกยักษ์ อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ทางด้านทิศเหนือ ท้าวกุเวรมีกระบอง เป็นอาวุธชื่อว่า มหากาล สามารถทำลายล้างโลกธาตุได้ มีพาหนะ ช้าง ม้า รถ ปราสาททองคำ อาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ มีบริวารแสนโกฏิ ในทางพุทธศาสนา ท้าวกุเวร มีนามที่เรียกกันอีกหลายพระนามอาทิ พระชัมภละ พระธเนศวร พระธนบดี ฯลฯ ถือเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง ท้าวกุเวรสถิตอยู่ณยอดเขายุคนธรอีสานราชธานี มีสระโกธาณีใหญ่ 1 สระ ชื่อ ธรณี กว้าง 50 โยชน์ ในน้ำ ดารดาษไปด้วยประทุมชาติ และคลาคล่ำไปด้วย หมู่สัตว์น้ำต่างพรรณ ขอบสระมีมณฑปชื่อ "ภคลวดี" กว้างใหญ่ 12 โยชน์ สำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ปกคลุมด้วยเครือเถาภควดีลดาวัลย์ ซึ่งมีดอกออกสะพรั่งห้อยย้อยเป็นพวงพู ณ สถานที่นี้ เป็นสโมสรสถานของเหล่ายักษ์บริวาร และยังมีนครสำหรับเป็นที่แปรเทพยสถานอีก 10 แห่ง ท้าวกุเวรมียักษ์เป็นเสนาบดี 32 ตน ยักษ์รักษาพระนคร 12 ตน ยักษ์เฝ้าประตูนิเวศ 12 ตน ยักษ์ที่เป็นทาส 9 ตน

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา พญายักษ์ผู้เป็นเจ้าแห่งขุมทรัพย์ ในชุดเครื่องทรงอาภรณ์มงกุฎประดับ ดำรงอิสริยยศเป็นเจ้าแห่งยักษ์ ประทับบนบัลลังค์ทองประดับด้วยเพชรนิลจินดาแบบมหาราชลีลาอันหมายถึงผู้ที่นั่งอยู่เหนือกองมหาสมบัติทั้งหลาย มือซ้ายมีอาวุธเป็นกระบองมหากาลใช้ทำลายล้างปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้สิ้นไป มือขวาถือไหทองคำดุจดังเงินไหลกองทองไหลมาไม่สิ้นสุด มือซ้ายบนถือโครตเพชรเม็ดงามแสดงถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สมบัติอันมหาศาลไม่มีที่สิ้นสุด มือขวาบนชี้นำทางสว่างสู่ความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ดังนั้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคุณงามความดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเพื่อนำไปสู่ขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ไพศาลสมดังปรารถนา ทางคณะกรรมการผู้จัดสร้างโดย อ.ธนทัศน์ ทองเนียม ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารงานพุทธศิลป์ แห่ง Artmulet และดร.ทรงพล เขมะบุลกุล ที่ปรึกษาโครงการ ได้มอบหมายให้ อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว จิตรกรเอกแห่งยุค เป็นผู้ออกแบบผลงานดังกล่าว และมอบให้ อ.กฤษณะ นาพูลผล ประติมากรเอกชื่อดัง เป็นผู้รังสรรค์ปั้นแต่งผลงานในครั้งนี้ และเพื่อให้ผลงานในครั้งนี้มีความงดงามวิจิตรบรรจงใกล้เคียงองค์ต้นแบบมากที่สุดจึงได้มอบหมายให้โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ต เป็นผู้รับผิดชอบการหล่อผลงานครั้งนี้ โดยหล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตเรีย (สำริด) เพื่อมอบไว้เป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

การจัดสร้าง

ท้าวกุเวรธเนศวรธนบดีมหาราชลีลา จัดสร้างเป็น 2 ขนาด

ขนาดใหญ่
หน้าตักกว้าง 7 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 18 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 15 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 11 นิ้ว ลึก 7 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 9 นิ้ว

ขนาดเล็ก
หน้าตักกว้าง 3.5 นิ้ว
ความสูงจากฐานล่างถึงปลายซุ้มรัศมี 9 นิ้ว
ถึงปลายชฎา 7.5 นิ้ว
ฐานชั้นล่างกว้าง 5.5 นิ้ว ลึก 3.5 นิ้ว
ฐานชั้นบนกว้าง 4.5 นิ้ว

ประติมากร อ.กฤษณะ นาพูลผล จิตากร อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว งานหล่อโรงหล่อเอเชีย ไฟน์อาร์ท ผลงานการจัดสร้างโดย Artmulet

ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# ประเภทโลหะ สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
1 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี เลขสวย 18 39,900
2 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย AP สีพิเศษ องค์ทองน้ำผึ้งทูโทนฐานทองน้ำผึ้งไล่เฉดสี เลขทั่วไป 81 37,900
3 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง เลขสวย 18 34,900
4 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 81 32,900
5 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 18 34,900
6 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 81 32,900
7 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานเขียวพาติน่า เลขสวย 18 34,900
8 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 81 32,900

เลขสวยสำหรับขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

ขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# ประเภทโลหะ สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
9 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง เลขสวย 27 15,900
10 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีพิเศษ องค์เขียวพาติน่าฐานทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 972 14,900
11 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง เลขสวย 27 13,900
12 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 972 12,900
13 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขสวย 27 13,900
14 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานทองบรอนซ์เทวฤทธิ์ เลขทั่วไป 972 12,900
15 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานเขียวพาติน่า เลขสวย 27 13,900
16 โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย สีองค์และฐานเขียวพาติน่า เลขทั่วไป 972 12,900

เลขสวยสำหรับขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99,
111,222,333,444,555,666,777,888,999

ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดหน้าตัก 3.5 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
* กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหล่อขัดแต่งเก็บแก้งานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยเป็นหลัก

** งานองค์และสีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบตัวอย่างสีที่เห็นในภาพอยู่บ้างเนื่องจากงานประติมากรรมทุกรายการเป็นงานทำด้วยมือ ทำทีละองค์ผ่านขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งกระบวนการการขัดแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดของงานโดยเฉพาะงานสีอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นงานแต่ละองค์จึงมีความสวยงามและมีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถือเป็นคุณลักษณะพิเศษของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์

รายได้จัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

สอบถามและสั่งจองได้ทาง Line ID: @artmulet หรือ คลิ๊กที่นี่

สั่งจองและสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สามารถคลิกที่ไอคอนด้านล่างเพื่อติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อ092 557 7511

Line@artmulet