Home - Corporate Layout 2 | Canvas

สั่งจอง

เหรียญมนุษย์สมบัติ นารายณ์แปลงรูป

     

ลำดับ รายการ ราคาบูชา (บาท) จำนวนที่ต้องการ
ยอดรวม 0 บาท
1 ชุดกรรมการทองคำเลขสวย ตอกโค้ดกรรมการ

- เนื้อทองคำหน้าสมเด็จฯโต ลงยาราชาวดี หลังเรียบจารมือ นน.24-25 กรัม 1 องค์
- เนื้อทองคำหน้านารายณ์ ลงยาราชาวดี หลังเรียบจารมือ นน.24-25 กรัม 1 องค์
- เนื้อทองคำพิมพ์เล็กหน้าสมเด็จฯโตหลังนารายณ์ ลงยา นน.8-9 กรัม ขนาด 2.2 ซม. 1 องค์
- รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีเหลืองทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว 1 องค์
- แถม นารายณ์เนื้อผง ดำมหาปราบปัดทอง 9 องค์ ขาวกลับร้ายกลายเป็นดีปัดทอง 9 องค์
145999 ปิดจอง
2 เนื้อทองคำหน้าสมเด็จฯโตหลังนายรายณ์ นน.24-25 กรัม 59999 ปิดจอง
3 เนื้อทองคำพิมพ์เล็กหน้าสมเด็จฯโตหลังนารายณ์ นน.8-9 กรัม ขนาด 2.2 ซม. 22999 ปิดจอง
4 เงินลงยาราชาวดี สมเด็จโต แดง นารายณ์ น้ำเงิน 2500 ปิดจอง
5 เงินลงยาราชาวดีสมเด็จโต น้ำเงิน นารายณ์ แดง 2500 ปิดจอง
6 เนื้อเงินบริสุทธิ์ 2200 ปิดจอง
7 เนื้อเงินบริสุทธิ์ พิมพ์เล็ก 1200 ปิดจอง
8 เนื้อนวะโลหะหน้ากากเงิน 1500 ปิดจอง
9 เนื้อทองเทวฤทธิ์หน้ากากกะไหล่ทอง 700 ปิดจอง
10 เนื้อทองเทวฤทธิ์ 500 ปิดจอง
11 เนื้อทองฝาบาตร พิมพ์เล็ก 400 ปิดจอง
12 รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีแดงทองเทวฤทธิ์ อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว 14900 ปิดจอง
13 นารายณ์แปลงรูป เนื้อผง สีดำมหาปราบ 199 ปิดจอง
14 นารายณ์แปลงรูป เนื้อผง สีขาวกลับร้ายกลายเป็นดี 159 ปิดจอง