ข่าวความคืบหน้าโครงาร

พิธีพุทธาพิเษกเหรียญชินบัญชร และพิมพ์สมาธิ 2 วาระ

พิธีพุทธาพิเษกเหรียญชินบัญชร และพิมพ์สมาธิ 2 วาระ

อ่านต่อ

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

อ่านต่อ

14 เมษายน 2560 นสพ.ข่าวสด ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

14 เมษายน 2560 นสพ.ข่าวสด ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

อ่านต่อ

2 เมษา 2560 นสพ.ไทยรัฐ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

2 เมษา 2560 นสพ.ไทยรัฐ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

อ่านต่อ

31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560 สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ

อ่านต่อ