เปิดจองเหรียญ มนุษย์สมบัติ ชินบัญชร


          สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมฺรํสี) หรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นว่า สมเด็จฯ โตนับเป็นพระเกจิเถราจารย์ผู้มี ปฏิปทาจริยาวัตรน่าเลื่อมใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชน และนอกจาก จริยาวัตรด้านความสมถะอันโดดเด่นของท่านแล้ว ท่านยังทรงคุณทางด้านวิชชาคาถาอาคมเมตตามหา นิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "พระสมเด็จ" ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่ง ในพระเครื่อง ชุดเบญจภาคี มีค่านิยมเช่าหาในปัจจุบันองค์ละนับล้านบาท และท่านยังเป็นผู้ค้นพบ พระคาถาชินบัญชร ซึ่งเป็นพระคาถาสำคัญและมีตวามศักดิ์สิทธิ์มากตกทอดมาจากลังกาโดยท่านได้ นำมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ พระคาถาชินบัญชรนี้เมื่อผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความ สิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้า กล้ำกรายมีเมตตามหานิยมขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆด้วยคุณวิเศษ อันน่าอัศจรรย์ของท่าน ทำให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติให้ความเคารพนับถือ และยกท่านเป็นอมตะเถราจารย์ของเมืองไทย แม้ปัจจุบันท่านละสังขารไปร้อยกว่าปีแล้วก็ตาม แต่หากมี ผู้ใดเดือดร้อนประสบเคราะห์กรรม ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตาม เมื่อตั้งจิตให้มั่นระลึกถึงท่านขอให้ท่านเมตตาช่วย เหลือหากเรื่องนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรม แต่อย่างใดก็มักจะสำเร็จกันทุกครั้งไปช้าเร็วขึ้นอยู่กับแรงบุญที่ แต่ละคนเคยทำมา เรื่องนี้หลายท่านที่มี ประสบการณ์ต่างรู้ดีอยู่แก่ใจ ไม่เว้นแต่ อ.รังสรรค์ ต่อสุวรรณ ประธานดำเนินงานโครงการจัดสร้างสมเด็จฯ โต และที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ผู้เชี่ยวชาญพระชุดเบญจภาคีในฐานะนักวิชาการที่มักจะเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสมเด็จฯโต ให้ใครต่อใครได้ฟังอยู่เสมอเมื่อมีคนพูดถึงพระสมเด็จวัดระฆัง ก็พระสมเด็จฯส่วนใหญ่ของท่านที่ได้มาแต่ ละองค์มีความงดงามที่คนในวงการพระหลายรต่อหลายคนกล่าวถึง ก็เกิดจากการที่ตั้งจิตอธิษฐานขอจาก สมเด็จฯโต เกือบทุกครั้งไป ตามประวัติสมเด็จฯโตท่านมักชอบสร้างพระองค์ใหญ่ๆไว้ให้ผู้คนกราบ ไหว้บูชาและครั้งหนึ่งท่านเคยมาบูรณะพระพุทธไสยาสน์ที่มีความงดงามศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ด้วย ดังนั้น การสร้างรูปหล่อองค์สมเด็จฯโตขนาดใหญ่ที่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อปีที่ผ่านมา ณ วัดขุนอินฯแห่งนี้จึงเป็นการ เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ระหว่างวัดขุนอินฯกับสมเด็จฯโตให้หวนคืนกลับมา สู่ความทรงจำอีกครั้งและครั้งนี้จะคงอยู่ยาวนานต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุดราวกับเป็นความต้องการของสมเด็จฯ โตท่านก็ว่าได้ สมเด็จฯโตองค์ใหญ่สร้างเสร็จแล้ว เหลือแต่ที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม ที่ท่านพระครูวิเศษ ชัยวัฒน์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติจนเป็นที่ เคารพรักของชาวจังหวัดอ่างทองจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการ จัดสร้างด้วยตนเอง โครงการดังกล่าวเลยมีผู้มีจิตศรัทธามากมายมาร่วมบุญอุทิศกำลังกายกำลังทรัพย์ เพื่อจะให้งานนี้สำเร็จลุล่วงกันในไม่ช้า ดังนั้นในปีนี้ คณะกรรมการโครงการจะมีการออกเหรียญสมเด็จฯโต จากวัดต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พฺรหมฺรํสี เพื่อมอบให้เป็น ที่ระลึกแก่บรรดาผู้มีจิตศรัทธา โดยเหรียญทุกเหรียญจะผ่านการออกแบบและจัดสร้างด้วยความประณีต งดงามมอบไว้ให้เป็นสมบัติล้ำค่าของคนไทย ในครั้งนี้จะทำการออกเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์ในลักษณะ เหรียญปั้มที่มีความงดงามมีรูปหน้าที่เหมือนจริงมากที่สุดโดยมีชื่อรุ่น “มนุษย์สมบัติชินบัญชร” ตรงตาม พระนามคาถาและสื่อความหมายถึงความเติบโตแห่ง อำนาจ วาสนา บารมี ทรัพย์สิน เงินทอง ตัวเหรียญมีขนาด 3.6 ซม.ไม่รวมห่วง เป็นเหรียญปั้มที่มีความงดงามประณีตอย่างมาก ซึ่งช่วงนี้ทาง คณะกรรมการเค้าเปิดให้จองเฉพาะชุดกรรมการที่มีอยู่เพียง 99 ชุดเท่านั้น โดยเหรียญรุ่นนี้จะทำพิธี พุทธาภิเษกพร้อมกับเหรียญมนุษย์สมบัติพิมพ์สมาธิ ณ วัดระฆังโฆษิตารามในวันที่ 1 เมษายน 2560 และรับเหรียญทั้งสองแบบพร้อมกันวันที่ 30 เมษายน 2560 สั่งจอง ได้ที่ โทร.09-2557-7508,09-2577-7509