28 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 สยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์ ร่วมนำเสนอข่าวโครงการ