นสพ.ข่าวสด ร่วมนำเสนอข่าว มหาเทพพรหมลิขิต วันที่ 3 กรกฎาคม 2562