นสพ.ข่าวสด ร่วมนำเสนอข่าว พระพุทธสิงหอินทราชาบดี วันที่ 15 สิงหาคม 2562