ขั้นตอนการสั่งจอง

เลือกอุปกรณ์ที่ใช้ในการสั่งจอง

1. ก่อนทำการสั่งจองวัตถุมงคล จะต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิ๊กที่เมนู "สมัครสมาชิก" ทางด้านบน2. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าระบบสมาชิก หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกรายละเอียด ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกได้เลย แต่หากท่านยังไม่มีบัญชีสมาชิก สามารถกดคลิ๊กที่หัวข้อ "สมัครสมาชิกฟรี" เพื่อสมัครสมาชิก3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการออกใบรับวัตถุมงคลให้ท่านหลังจากสั่งจองวัตถุมงคล และเป็นข้อมูลในการจัดส่งวัตถุมงคลให้ท่าน4. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ติ๊กถูกในช่อง "I'm not a robot" จากนั้นกดปุ่ม "REGISTER NOW" เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก5. เลือกรุ่นวัตถุมงคลที่ท่านต้องการสั่งจอง6. เลือกขนาดของวัตถุมงคลทางด้านบน เช่น พิมพ์ใหญ่ , พิมกลาง , พิมพ์เล็ก จากนั้นเลือกรูปแบบวัตถุมงคลที่ท่านสนใจ7. เลือกจำนวนที่ท่านต้องการสั่งจอง โดยกดปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มจำนวนสั่งจอง และกดปุ่ม "-" เพื่อลดจำนวนสั่งจอง8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสั่งจอง หากต้องการสั่งจองวัตถุมงคลอื่นๆกดที่ปุ่ม "เลือกวัตถุมงคลอื่นๆ" หากต้องการยืนยันการสั่งจอง คลิ๊กที่ปุ่ม 'ยืนยันการสั่งจอง" ทางด้านล่างขวา9. จากนั้นเลือกวิธีการรับวัตถุมงคลทางด้านขวามือ (รับที่วัด หรือ จัดส่ง) หากเลือกจัดส่งจะมีค่าจัดส่งเพิ่มอีก 100 บาท และต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งทางด้านซ้ายมือ10. กดปุ่มสั่งจองทางด้านล่างขวา เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งจอง11. หลังจากทำการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ให้โอนชำระเงินเข้ามาที่

เลขที่บัญชี 650-2-12647-2
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่น มนุษย์สมบัติ


และทำการแจ้งการชำระเงินเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์12. หลังจากทำการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการส่งใบรับวัตถุมงคลให้ท่านทางอีเมลที่ได้สมัครไว้ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองโดยกดที่ปุมรูปคนทางด้านบนขวา13. จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการจอง"14. จะปรากฏสถานะการจองให้ท่านเห็น โดยจะมีสถานะการจองทั้งหมด 3 รูปแบบ

"รอการตรวจสอบ" หมายถึง รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
"กำลังจัดเตรียมวัตถุมงคล" หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันส่งใบรับวัตถุมงคลให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรอรับวัตถุมงคลที่จะจัดส่งไปได้เลย ในกรณีที่ท่านเลือกวิธีการรับวัตถุมงคลแบบจัดส่ง
"จัดส่งแล้ว" หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดส่งวัตถุมงคลให้่ท่านเรียบร้อยแล้ว1. ก่อนทำการสั่งจองวัตถุมงคล จะต้องสมัครสมาชิกก่อน โดยคลิ๊กที่เมนูทางด้านบนซ้าย2. จากนั้นเลือกเมนู "สมัครสมาชิก"3. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าระบบสมาชิก หากท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้วสามารถกรอกรายละเอียด ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกได้เลย แต่หากท่านยังไม่มีบัญชีสมาชิก สามารถกดคลิ๊กที่หัวข้อ "สมัครสมาชิกฟรี" เพื่อสมัครสมาชิก4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการออกใบรับวัตถุมงคลให้ท่านหลังจากสั่งจองวัตถุมงคล และเป็นข้อมูลในการจัดส่งวัตถุมงคลให้ท่าน5. เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ติ๊กถูกในช่อง "I'm not a robot" จากนั้นกดปุ่ม "REGISTER NOW" เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก6. เลือกรุ่นวัตถุมงคลที่ท่านต้องการสั่งจอง7. เลือกขนาดของวัตถุมงคลทางด้านบน เช่น พิมพ์ใหญ่ , พิมกลาง , พิมพ์เล็ก จากนั้นเลือกรูปแบบวัตถุมงคลที่ท่านสนใจ

8. เลือกจำนวนที่ท่านต้องการสั่งจอง โดยกดปุ่ม "+" เพื่อเพิ่มจำนวนสั่งจอง และกดปุ่ม "-" เพื่อลดจำนวนสั่งจอง

9. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสั่งจอง หากต้องการสั่งจองวัตถุมงคลอื่นๆกดที่ปุ่ม "เลือกวัตถุมงคลอื่นๆ" หากต้องการยืนยันการสั่งจอง คลิ๊กที่ปุ่ม 'ยืนยันการสั่งจอง" ทางด้านล่างขวา10. กรอกข้อมูลที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งวัตถุมงคล จากนั้นเลือกวิธีการรับวัตถุมงคล (รับที่วัด หรือ จัดส่ง) หากต้องการให้จัดส่ง จะมีค่าจัดส่งเพิ่ม 100 บาท จากนั้น กดปุ่มสั่งจองทางด้านล่างขวา เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งจอง

11. หลังจากทำการสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ให้โอนชำระเงินเข้ามาที่

เลขที่บัญชี 650-2-12647-2
ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี รุ่น มนุษย์สมบัติ


และทำการแจ้งการชำระเงินเข้ามาทางหน้าเว็บไซต์12. หลังจากทำการชำระเงิน และแจ้งการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการส่งใบรับวัตถุมงคลให้ท่านทางอีเมลที่ได้สมัครไว้ โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจองโดยกดที่ปุมรูปคนทางด้านบนขวา13. จากนั้นเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการจอง"14. จะปรากฏสถานะการจองให้ท่านเห็น โดยจะมีสถานะการจองทั้งหมด 3 รูปแบบ

"รอการตรวจสอบ" หมายถึง รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
"กำลังจัดเตรียมวัตถุมงคล" หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และยืนยันส่งใบรับวัตถุมงคลให้ทางอีเมลเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรอรับวัตถุมงคลที่จะจัดส่งไปได้เลย ในกรณีที่ท่านเลือกวิธีการรับวัตถุมงคลแบบจัดส่ง
"จัดส่งแล้ว" หมายถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการจัดส่งวัตถุมงคลให้่ท่านเรียบร้อยแล้ว