เปิดจองแล้ว!
พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

คลิ๊กที่รูปเพื่อดูรูปมุมอื่นๆเพิ่มเติม ต้องการดาวน์โหลดโบรชัวร์ คลิ๊กที่นี่ บางรายการยังไม่มีสีองค์จริงให้ได้รับชม ท่านสามารถดูรายละเอียดรายการจัดสร้างทั้งหมดโดย คลิ๊กที่นี่องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง
฿14,900 - ฿30,900

สั่งจอง


องค์และฐานสีน้ำตาลด
฿14,900 - ฿30,900

สั่งจอง


AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา
฿31,900

สั่งจอง

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล ก้าวหน้ามหามงคลสู่ชีวิตนิรมิตความรุ่งเรืองสู่ตระกูล เปิดให้จองแล้วขนาดความสูง 23 นิ้ว และ 14 นิ้ว อ่อนช้อยสง่างามสุดอลังการเกินคำบรรยาย จัดสร้างโดยทีมงาน Artmulet หล่อด้วยเนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย

ย้อนสู่อดีตราว 700 ปีล่วงมาแล้ว หลังจากที่พ่อขุนรามคำแหงสิ้นพระชนม์ พระยาเลอไทพระราชโอรสได้ทรงเสวยพระราชสมบัติปกครองแผ่นดินสุโขทัยเรื่อยมากระทั่งในปีพุทธศักราช 1843 ท่านจึงได้ทรงเสด็จประพาสทางชลมารคพร้อมกับเหล่าข้าราชบริพาร เพื่อไปยังวัดเขาสมอคอนแห่งเมืองละโว้หลังจากเสร็จภารกิจแล้วจึงได้เสด็จกลับไปยังกรุงสุโขทัยระหว่างทางขบวนเรือพระที่นั่งได้ล่องเข้าสู่ลำน้ำในเขตหมู่บ้านบางพลับ(ตำบลอินทประมูล ในปัจจุบัน) ซึ่งขณะนั้นใกล้เวลาพลบค่ำจึงไม่เหมาะกับการเดินทาง ท่านจึงทรงสั่งให้ประทับแรม ณ บริเวณริมน้ำ ในคืนนั้นเองพระองค์ทรงพระสุบินนิมิตว่า ทรงเห็นดวงแก้วสุกสว่างไสวลอยขึ้นเหนือที่บรรทมของพระองค์ไปยังทิศตะวันออก เมื่อทรงตื่นจากบรรทมจึงทรงให้ปุโรหิตทำนายพระสุบินนิมิต ปุโรหิตได้กราบบังคมทูลว่า พระสุบินนิมิตนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี อันดวงแก้วสุกสว่างที่เห็นในฝันนั้น อาจเป็นพระบรมธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงปาฏิหาริย์ให้พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทราบความว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในสมัยแห่งพระองค์ จึงสมควรจะสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นอนุสรณ์ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ได้เคยเสด็จมาประทับค้างแรมยังสถานที่แห่งนี้ พระองค์จึงทรงมีดำริให้สร้าง พระพุทธไสยาสน์ แบบก่ออิฐถือปูนขึ้นและทรงมีพระมหากรุณาโปรดให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในมหากุศลครั้งนี้ด้วย โดยใช้เวลาในการจัดสร้างทั้งสิ้น 6 เดือนจึงแล้วเสร็จและพระราชทานพระนามว่า “พระพุทธไสยาสน์ลือไทนฤมิต” ต่อมาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้พระราชทานพระนามใหม่เป็น "พระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล" เพื่อเป็นที่ระลึกถึงขุนอินทประมูล นายอากรผู้บูรณะพระนอนองค์นี้ด้วยดวงจิตแห่งศรัทธาอันแรงกล้าเป็นที่เลื่องลือในรัชสมัยของพระองค์ ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตอันเป็นจุดเริ่มต้นของวัดขุนอินทประมูลแห่งนี้ คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง จึงได้มอบให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นผู้วางแนวทางในการจัดสร้างพระพุทธรูป ศิลปะสุโขทัย แท้ๆ ที่มีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง ขึ้นมาใหม่ โดยก่อนหน้านี้ได้จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ในครั้งนี้จึงได้ทำการจัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางลีลาอันถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพระสุโขทัยที่จะขาดเสียมิได้ เพื่อมอบให้แด่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและเสนาสนะ วัดขุนอินทประมูลรวมทั้งเพื่อเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของของคนไทยสืบไป

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล จัดสร้างเป็นพระพุทธรูปปางลีลาศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ ที่มีความงดงามอ่อนช้อยตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์รูปไข่ พระศอก้มเอียงมาทางซ้ายเล็กน้อย พระขนงโก่ง พระนาสิกงุ้ม ไม่มีไรพระศก พระองค์อ่อนช้อยงามสง่า มีจีวรบางๆ แนบติดพระวรกาย ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวามีชายสังฆาฏิพับพาดอยู่เหนือพระอังสาซ้ายห้อยลงมาด้านหน้าจรดพระนาภี พระรัศมีเป็นรูปเปลวสะบัดต่อขึ้นไปจากพระเกศมาลา อันเชื่อว่าเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา ยกพระหัตถ์ด้านซ้ายประทานพรนิ้วพระหัตถ์เป็นแบบธรรมชาติ คือปลายนิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน หัวไหล่ด้านขวาขององค์พระจะผายออกและยกขึ้นสูงกว่าด้านซ้ายอย่างเห็นได้ชัดทิ้งพระหัตถ์แนบลำองค์ดูอ่อนช้อยสง่างาม ถือเป็นพุทธลักษณะที่สำคัญของพระลีลาสุโขทัย พระบาทซ้ายวางเสมอพื้นส้นพระบาทขวายกขึ้นเล็กน้อยเป็นพุทธลีลาก้าวเดิน ไปข้างหน้าอันมีที่มาจากพุทธประวัติเมื่อครั้งเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากแสดงธรรมโปรดพุทธมารดา ประดิษฐานบนฐานเชิงบัวชั้นบนเป็นแบบกลีบบัวซ้อนกันสองชั้น ฐานชั้นล่างแบบฐานสิงห์ที่ให้ความงดงามลงตัวเป็นที่สุด พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล สำหรับขนาดความสูง 23 นิ้ว ภายในบรรจุผ้ายันต์พุทธลีลามหามิ่งมงคล ผ่านพิธีมหาพุทธาภิเษก เป็นนิมิตหมายแห่งมหามิ่งมงคล จึงเหมาะสำหรับมีไว้บูชาเป็นพระประจำตระกูล เพื่อเป็นมรดกสืบทอดต่อมายังลูกหลานต่อไปในภายหน้า

การจัดสร้าง

พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย ประติมากร อ.สุชาติ แซ่จิว โรงหล่อเอเชียไฟน์อาร์ต พระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล จัดสร้าง 2 ขนาด ดังต่อไปนี้

ขนาดความสูง 23 นิ้ว (จากฐานถึงยอดพระเกศ)
องค์สูง 18 นิ้ว กว้าง 5 นิ้ว
ฐานชั้นล่างสูง 5 นิ้ว กว้าง 6.5 นิ้ว
ฐานชั้นบน กว้าง 4.5 นิ้ว

ขนาดความสูง 14 นิ้ว (จากฐานถึงยอดพระเกศ)
องค์สูง 11 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว
ฐานชั้นล่างสูง 3 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว
ฐานชั้นบน กว้าง 2.8 นิ้ว

ประติมากร อ.กฤษณะ นาพูลผล จิตากร อ.เกรียงกมล นาคบางแก้ว งานหล่อโรงหล่อเอเชีย ไฟน์อาร์ท ผลงานการจัดสร้างโดย Artmulet

ขนาดความสูง 23 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
1 AP องค์สีทองน้ำผึ้งและฐานสีพาติน่าน้ำตาลดำ เลขสวย 9 31,900
2 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลดำและฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 9 31,900
3 AP องค์สีทองน้ำผึ้งฐานพาติน่าน้ำตาลแดง เลขสวย 9 31,900
4 AP องค์สีพาติน่าน้ำตาลแดงฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 9 31,900
5 AP องค์สีทองขัดเงาฐานทองบรอนซ์ด้าน เลขสวย 9 31,900
6 AP องค์สีทองบรอนซ์ด้านฐานทองขัดเงา เลขสวย 9 31,900
7.1 ED องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 18 30,900
7.2 ED องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 81 28,900
8.1 ED องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขสวย 18 30,900
8.2 ED องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขทั่วไป 81 28,900
9.1 ED องค์และฐานสีน้ำตาลดำ เลขสวย 18 30,900
9.2 ED องค์และฐานสีน้ำตาลดำ เลขทั่วไป 81 28,900

เลขสวยสำหรับรายการ AP ขนาดความสูง 23 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
เลขสวยสำหรับรายการ ED ขนาดความสูง 23 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

ขนาดสูง 14 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
10.1 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขสวย 21 15,900
10.2 องค์และฐานสีทองน้ำผึ้ง เลขทั่วไป 378 14,900
11.1 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขสวย 21 15,900
11.2 องค์และฐานสีทองบรอนซ์ด้าน เลขทั่วไป 378 14,900
12.1 องค์และฐานสีน้ำตาลด เลขสวย 21 15,900
12.2 องค์และฐานสีน้ำตาลด เลขทั่วไป 378 14,900

เลขสวยสำหรับขนาดสูง 14 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99
111,222,333

ค่าจัดส่งขนาดสูง 23 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาดสูง 14 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

รายการจองในครั้งนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
*กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหล่อขัดแต่งเก็บแก้งานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยเป็นหลัก

**งานองค์และสีจริงอาจมีความแตกต่างจากงานต้นแบบตัวอย่างสีที่เห็นในภาพอยู่บ้างเนื่องจากงานประติมากรรมทุกรายการเป็นงานทำด้วยมือ ทำทีละองค์ผ่านขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งกระบวนการการขัดแต่งเพื่อเก็บรายละเอียดของงานโดยเฉพาะงานสีอาจมีการปรับโทนสีหน้างานบ้างเล็กน้อยตามที่ผู้ออกแบบและทีมงานผู้จัดสร้างเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้นงานแต่ละองค์จึงมีความสวยงามและมีคุณค่าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถือเป็นคุณลักษณะพิเศษของผลงานประติมากรรมในแต่ละองค์

รายได้จัดสร้างที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

สอบถามและสั่งจองได้ทาง Line ID: @artmulet หรือ คลิ๊กที่นี่

สั่งจองและสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สามารถคลิกที่ไอคอนด้านล่างเพื่อติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อ092 557 7511

Line@artmulet