เปิดจองแล้ว!
พระชัยพุทธมหานาถองค์ตัวอย่างพระชัยพุทธมหานาถ
฿16,900 - ฿49,900

สั่งจอง

พระชัยพุทธมหานาถ

พระชัยพุทธมหานาถ เจริญด้วยอายุ วัณโณ สุขัง พลัง เจริญด้วยความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล งดงามอลังการด้วยศิลปะขอมบายน

”พระชัยพุทธมหานาถ” วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง อันเป็นงานประติมากรรมศิลปะบายนหรือเรียกว่าศิลปะขอมที่มีความต่อเนื่องมาจากงานพระพุทธรูปในชุด “มหาไตรภาคี” และพระพุทธลีลานฤมิตมิ่งมงคล อันประกอบไปด้วยพระพุทธรูปเชียงแสนสิงห์หนึ่ง พระพุทธรูปสุโขทัยและพระพุทธรูปอู่ทอง ดังนั้นจึงขาดเสียไม่ได้ถึงพระพุทธรูปในแบบศิลปะขอมและในบรรดาพระพุทธรูปในแบบขอมนั้น “พระชัยพุทธมหานาถ” เป็นพระพุทธรูปนาคปรกที่มีพญานาค ๗ เศียรและมีความเชื่อกันว่าพญานาคนั้นเป็นผู้ดูแลรักษาและปกป้องนครวัดให้เจริญรุ่งเรือง ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมและมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘ แห่งอาณาจักรขอมมีการระบุว่าทรงสร้างพระชัยพุทธมหานาถส่งไปตามหัวเมืองขึ้น ๒๓ หัวเมือง เพื่อสักการะบูชารวมทั้งเมืองละโวทยปุระหรือละโว้หรือลพบุรีในปัจจุบันด้วย ปัจจุบันพระชัยพุทธมหานาถองค์ที่มีความสมบูรณ์นั้นเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากแล้ว ทางวัดขุนอินทประมูลจึงมีแนวคิดที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่ทั้งนี้จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่ติดต่อกันมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านจึงมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งวัดขุนอินทประมูลนั้นถือเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะจัดสร้าง “พระชัยพุทธมหานาถ” ขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนของเก่าที่ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา คณะกรรมการวัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ได้มอบหมายให้ อ.ธนทัศน์ ทองเนียม เป็นประธานดำเนินงาน มี ดร.ทรงพล เขมะบุลกุล เป็นที่ปรึกษาในโครงการจัดสร้าง“พระชัยพุทธมหานาถ” พระพุทธรูปนาคปรกศิลปะขอมที่มีการประยุกต์เรื่องราวอันสื่อความหมายถึงอาณาจักรอันเป็นที่มาของพระพุทธรูปนาคปรกองค์นี้ และต้องมีความงดงาม ประณีต วิจิตรบรรจง เพื่อมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมสร้างที่พักสถานปฏิบัติธรรมและศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดขุนอินทประมูล ไว้สำหรับเป็นเครื่องเจริญพุทธานุสติและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝากไว้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของคนไทยสืบไป

พระชัยพุทธมหานาถ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะขอม มีความงดงามตรงตามพุทธลักษณะทุกประการ มีพระพักตร์สี่เหลี่ยม พระเนตรเบิกโพลง พระขนงเป็นรูปปีกกา สวมเครื่องทรงแบบเทวรูป อันได้แก่กระบังหน้า รัดเกล้า และกุณฑล พระวรกายครองจีวรและเครื่องทรง ประทับเหนือเมืองนครวัดอันเป็นต้นกำเนิด พระชัยพุทธมหานาถ จนมาถึงเมืองละโว้ เศียรนาคมี ๗ เศียร เศียรกลางใหญ่ที่สุด เศียรด้านข้างหันเข้าหาเศียรกลาง หางของพญานาคม้วนเข้าหากันพันรอบเมืองประดุจดังคอยระวังป้องกันรักษาทั้งอายุ วัณโณ สุขัง พลังและนำพาความรุ่งเรืองมาสู่ผู้สักการะบูชา พระชัยพุทธมหานาถ ถือเป็นสุดยอดแห่งความเป็นสิริมงคลเมื่อได้มีไว้บูชาและยังถือเป็นพระประจำตระกูล เพื่อความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลและเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานในภายหน้า

พระชัยพุทธมหานาถ ผู้ออกแบบแนวคิดและรังสรรค์ผลงาน : ARTMULET ออกแบบ : อ.เกียงกมล นาคบางแก้ว ประติมากร : อ.สุชาติ แซ่จิว หล่อด้วยโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย (สำริด) โรงหล่อ : เอเชียไฟน์อาร์ต พิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพุทธาภิเษก : วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง

การจัดสร้าง

สำหรับท่านที่มีศรัทธาและต้องการเก็บสะสมผลงานประติมากรรม พระพุทธชัยมหานาถในครั้งนี้ ท่านสามารถเลือกสั่งจองได้แล้วตามรายการต่างๆ ดังนี้ครับ
พระพุทธชัยมหานาถ เป็นงานประติมากรรมแบบถอดประกอบ 3 ชิ้น จัดทำขึ้นเป็น 3 ขนาด คือ

1. ขนาดความสูง 27 นิ้ว
ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 27 นิ้ว
หน้าตักองค์พระกว้าง 9 นิ้ว สูง 11 นิ้ว
ฐานกว้าง 14 นิ้ว ลึก 10 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 9 สีๆละ 9 องค์
องค์ละ 49,900.-

2. ขนาดความสูง 16 นิ้ว
ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 16 นิ้ว
หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 5.4 นิ้ว สูง 6.6 นิ้ว
ฐานกว้าง 8 นิ้ว ลึก 6 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 99 องค์
องค์ละ 29,900 – 32,900.-

3. ขนาดความสูง 12 นิ้ว
ฐานถึงปลายเศียรพญาอนันตนาคราช 12 นิ้ว
หน้าตักองค์นารายณ์ กว้าง 4 นิ้ว สูง 4.9 นิ้ว
ฐานกว้าง 6.2 นิ้ว ลึก 4.4 นิ้ว
จัดสร้างทั้งหมด 3 สีๆละ 999 องค์
องค์ละ 16,900 – 17,900.-

ค่าจัดส่งขนาด 27 นิ้ว 500 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 16 นิ้ว 400 บาท ต่อ 1 องค์
ค่าจัดส่งขนาด 12 นิ้ว 300 บาท ต่อ 1 องค์
กรณีรับที่วัดขุนอินทประมูลจ.อ่างทอง ไม่มีค่าส่ง

กำหนดเปิดจอง: 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 65 ขนาด 27 นิ้วเปิดจองเพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับขนาด 16 นิ้ว และ 12 นิ้วจะเปิดจองจนกว่าจะหมด
รายการจองในรอบนี้มีกำหนดประมาณการจัดส่งตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป หลังผ่านพิธีบวงสรวงเทวาภิเษกและพิธีมหาพุทธาภิเษกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งเมื่องานหล่อใกล้เสร็จสมบูรณ์
หมายเหตุ: *กำหนดวันเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการประมาณการตามแผนงานเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดำเนินการหล่อขัดแต่งเก็บแก้งานให้ประณีตสวยงามควรค่าแก่การรอคอยเป็นหลัก
**งานประติมากรรม พระชัยพุทธมหานาถ ที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้เป็นงานปั้นต้นแบบที่ทำจากขี้ผึ้งก่อนนำไปสู่การหล่อเป็นโลหะ

ขนาดสูง 27 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
1 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระและองค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
2 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
3 AP สีพิเศษ องค์พระทองน้ำผึ้งทูโทน ฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 9 49,900
4 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระและองค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
5 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระน้ำตาลแดง องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
6 AP สีพิเศษ องค์พระน้ำตาลแดง ฐานพระน้ำตาลดำ องค์พญานาคน้ำตาลทูโทน เลขสวย 9 49,900
7 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระและองค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 9 49,900
8 AP สีพิเศษ องค์พระและฐานพระพาติน่าสนิมเขียว องค์พญานาคเขียวพาติน่าดำ เลขสวย 9 49,900
9 AP สีพิเศษ องค์พระพาติน่าสนิมเขียว ฐานพระพาติน่าดำและองค์พญานาคเขียวพาติน่า เลขสวย 9 49,900

เลขสวยสำหรับรายการขนาดสูง 27 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9

ขนาดสูง 16 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
10 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 18 32,900
11 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 81 29,900
12 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 18 32,900
13 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 81 29,900
14 สีพาติน่าเขียวดำ เลขสวย 18 32,900
15 สีพาติน่าเขียวดำ เลขทั่วไป 81 29,900

เลขสวยสำหรับขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99

ขนาดสูง 12 นิ้ว

ข้อมูลด้านล่างนำเสนอในรูปแบบของตาราง หากท่านกำลังดูข้อมูลผ่านมือถือ ให้ใช้นิ้วปัดข้อมูลไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลส่วนที่ซ่อนอยู่

# สี ประเภทเลข จำนวนจัดสร้าง(องค์) ราคา(บาท)
16 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขสวย 27 17,900
17 องค์พระและฐานพระทองน้ำผึ้งทูโทน องค์พญานาคเขียวทูโทน เลขทั่วไป 972 16,900
18 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขสวย 27 17,900
19 สีทองน้ำผึ้งทูโทน เลขทั่วไป 972 16,900
20 สีพาติน่าเขียวดำ เลขสวย 27 17,900
21 สีพาติน่าเขียวดำ เลขทั่วไป 972 16,900

เลขสวยสำหรับขนาดสูง 12 นิ้ว หมายถึงเลขดังต่อไปนี้ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,22,33,44,55,66,77,88,99
111,222,333,444,555,666,777,888,999

สอบถามและสั่งจองได้ทาง Line ID: @artmulet หรือ คลิ๊กที่นี่

สั่งจองและสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

สามารถคลิกที่ไอคอนด้านล่างเพื่อติดต่อเรา

เบอร์ติดต่อ092 557 7511

Line@artmulet