เหรียญมนุษย์สมบัติ พิมพ์สมาธิ พิมพ์ใหญ่ เนื้อเงินซาติน