เหรียญมนุษย์สมบัติ พิมพ์สมาธิ พิมพ์ใหญ่ เนื้อองค์ทองคำ ลงยา เหรียญเงินซาติน