เหรียญมนุษย์สมบัติ พิมพ์สมาธิ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ น้ำหนัก 32 กรัม