เหรียญมนุษย์สมบัติ รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อองค์ทองคำ ตัวเหรียญเงินซาติน