ขนาดสูง 21 นิ้ว โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย ED องค์และฐานสีทองบรอนซ์บริสุทธิ์