ขนาดสูง 12 นิ้ว โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย องค์และฐานสีเขียวนิลกาฬ