ขนาดสูง 21 นิ้ว โลหะทองบรอนซ์ออสเตรเลีย ED องค์และฐานสีเขียวนิลกาฬ