พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย องค์สีพาติน่าทองน้ำผึ้งฐานแดง (เลขสวย)