พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย องค์สีทองขัดเงาฐานแดง (เลขสวย)