พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย องค์และฐานสีทองขัดเงา (เลขสวย)