พระพุทธสิงหอินทรประมูล เนื้อโลหะบรอนซ์ออสเตรเลีย องค์และฐานสีพาติน่าสนิมเขียวหยก (เลขสวย)