เหรียญมนุษย์สมบัติ รูปไข่ พิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ ลงยาจีวร น้ำหนัก 45 กรัม