พระอินทร์ประทานพร เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย บรอนซ์เทวฤทธิ์ฐานเขียว สูง ๙.๙ นิ้ว