พระอินทร์ประทานพร เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย บรอนซ์เทวฤทธิ์ สูง ๙.๙ นิ้ว