พระอินทร์ประทานพร เนื้อบรอนซ์ออสเตรเลีย เขียวพระอินทร์ สูง ๙.๙ นิ้ว