พระพุทธสุวรรณมุนีศรีมหาสมบัติ เนื้อโลหะทองชนวน องค์และฐานสีพาติน่าเขียวหยก