พระอินทร์ประทานพร เขียวพระอินทร์ฐานเหลืองทองเทวฤทธิ์ สูง ๑๘ นิ้ว (เลขสวย)