พระอินทร์ประทานพร เขียวพระอินทร์ฐานแดงทองเทวฤทธิ์ สูง ๑๘ นิ้ว (เลขสวย)