พระอินทร์ประทานพร เงินเทวฤทธิ์ฐานเขียว สูง ๑๘ นิ้ว (เลขสวย)