พระอินทร์ประทานพร เขียวพระอินทร์ฐานเงิน สูง ๑๘ นิ้ว (เลขสวย)