รูปหล่อบูชานารายณ์แปลงรูป สีแดงทองเทวฤทธิ์ซาติน อ.สุชาติ แซ่จิว ขนาด 16 นิ้ว เลข 999